Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ın İki Tarafından Ortak Ses: Kazma Bırak! -

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ın iki tarafından kent ve ekoloji örgütlerinin de katılımıyla, 65 örgüt yeni fosil yakıt rezervlerinin kullanıma sokulmaması için ortak bir açıklama yaptı. Akdeniz havzasında son zamanlarda tırmanan ve ülkeleri savaşın eşiğine getiren fosil yakıt çıkarma heves ve iddialarından bölge halklarının hiçbir çıkarı olmadığının vurgulandığı bildiride, kaynakların yer altında bırakılmasına vurgu yapıldı. Barış ve iklim adaleti için ortak hareket edeceklerinin altı çizildi.

25 Eylül Küresel İklim Grevi Gününde duyurulan kampanya kazmabirak.org sitesi üzerinden herkesin katılımını bekliyor. Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan site, Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyadan ekoloji örgütlerine ve bireylerine açık.

Kıbrıs ve Yunanistan’dan gelen büyük destek ile birlikte, 30 Eylül itibariyle 65 örgüte ulaşan imzacıların Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak yaptığı ortak açıklama ise şöyle:  

Fosil Yakıtları Yeraltında Bırak, İklim Felaketini Durdur!

İklim felaketi gerçek. Bu yılın başlarında Avustralya yanıyordu, şimdi de Kaliforniya ve Sibirya yanıyor. Grönland buz örtüsü erirken Kuzey Kutbu’nun yakında buzdan arınmış bir yer olma ihtimali var. Antarktika’daki Thwaites buzulu eriyor ve sadece bu erime deniz seviyelerinde 65 santimetrelik bir yükselme tehdidi oluşturuyor. Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF), son 40 yılda hayvan popülasyonlarında %68’lik bir düşüş olduğunu bildiriyor. Sudan sular altında. Tüm dünyada, iklim değişikliği çoktandır gıda üretimini tehdit ediyor, insan hayatı artan sıcaklıklar ve aşırı hava olaylarının tehdidi altında. Küresel ısıtmayı, kendisi de tehlikeli bir seviye olan 1,5 °C’de tutmak için küresel karbondioksit emisyonlarını en geç 2030’a kadar yarıya ve 2050’ye kadar ise sıfıra indirmemiz gerekiyor. Küresel ısıtmayı 2 °C’de tutmak için bile, bilinen fosil yakıt rezervlerinin en fazla %16’sını kullanmayı öngören planlar yapmalıyız. Yani, yeni rezervlerin kullanıma sokulması derhal durdurulmalıdır. Akdeniz ve Karadeniz havzalarındaki halkların çıkarları ortaktır. Bu petrol ve gaz rezervleri için birbirimizle savaşmamıza gerek yok. Bölge için sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturmak ve iktidarların her halükârda yeraltında bırakılması gereken kaynaklar üzerinden birbirleriyle savaşmalarını engellemek için halklar olarak bizler birlikte hareket etmeliyiz. Hükümetlerin Birleşmiş Milletler çatısı altındaki “iklim zirvelerine” katılması ve emisyon azaltma sözü vermesi, ardından yer kabuğunun altından daha fazla fosil yakıt çıkarmak için birbirleriyle yarışa girmeleri apaçık bir ikiyüzlülüktür. Türkiye devleti hükümeti, Karadeniz’in Türkiye kontrolündeki bölümünde bir doğal gaz keşfi yaparak bunu bir “müjde” olarak duyurdu. Akdeniz’de, tüm kıyı devletleri ve bazı büyük güçler, deniz altındaki fosil yakıt rezervleri üzerinden birbirlerine savaş tehdidinde bulunuyorlar. Tehlike saçan bu çekişmeler, ülkelerimizdeki tüm halkların güvenliğini tehdit etmektedir. Toplumsal ihtiyaca göre değil, kâra göre belirlenen enerji politikaları, hem halklar açısından enerjinin pahalanmasına hem de karabasan gibi büyüyen bir iklim felaketine neden oluyor. Fosil yakıt alımlarındaki “tüket ya da öde” sözleşmeleri, ödemesi yapılmış fosil yakıtların bile tamamen tüketilmediği anlamına geliyor. Yani, daha fazla fosil yakıt keşfi için rasyonel bir gerekçe bulunmamaktadır. Enerjiyi kâr vurguncularının elinden alıp bölge halklarının ortak demokratik kontrolüne sunmalıyız. Demokratik kontrol altındaki enerjinin üretimi ve tüketiminin yerelleştirilmesini sağlamalıyız. Enerji projeleri için yerel ve bölgesel çevrenin tahrip edilmesini durdurmalıyız. Enerjinin dağıtımında kâra değil, toplumsal ihtiyaçlara göre dağıtımla enerji adaletini sağlamalıyız. Enerji üretimini ve dağıtımını yeniden kamu mülkiyetine alarak enerjideki özel mülkiyete dayalı fırsatçılığı sona erdirmeliyiz. Yeni fosil yakıt araştırmalarına ve yeni rezervlerin açılmasına HAYIR!’ Ülkelerimiz arasındaki çatışmaya HAYIR! İklim adaletine ve barışa EVET!

Stop Climate Disaster, Keep It In The Ground!

Climate disaster is real. Early this year Australia was burning, now California and Siberia are burning. The Greenland Ice Shelf is melting, the North Pole may soon be ice free. The Thwaites glacier in Antartica is melting and that alone threatens a 65cm rise in world sea levels. The World Wildlife Fund reports a 70% fall in animal populations in the last 40 years. Sudan is flooded. All over the world, climate change is already threatening food production, and rising temperatures and extreme weather threaten human life. To keep global warming to a still dangerous 1.5 °C we need to reduce global carbon dioxide emissions by half by 2030 and to zero by 2050. Even to keep global heating at 2 °C, we should be planning to use at most 16% of known fossil fuel reserves, so the development of new reserves must stop immediately. The peoples of the Mediterranean and Black Sea states have a common interest. We do not need to fight one another for these oil and gas reserves. We need to work together to make a sustainable energy policy for the region and stop our rulers from fighting one another for resources that should, in any case, be left in the ground. It is sheer hypocrisy for our governments to participate in “climate summits” under the umbrella of the United Nations and promise emission reduction, then compete with one another to extract even more fossil fuels from under the earth’s crust. The Turkish government has proclaimed a “miracle” because there has been a natural gas discovery under the Turkish sector of the Black Sea. In the Mediterranean, all the coastal states, and some major powers, are saber rattling over fossil fuel reserves under the sea. These dangerous rivalries threaten the safety of all the peoples of our countries Energy policies determined by profit, not human need, have resulted in both expensive energy for the people and a looming climate disaster. “Consume or pay” contracts mean that even all the fossil fuel paid for is not being consumed. There is no rational need for more discovery. We need to take energy out of the hands of the profiteers and put it under the democratic control of the peoples of the region. We need local democratic control of the production and consumption of energy. We need to stop the destruction of our local and regional environment for energy projects. We need to ensure energy justice, with distribution according to social need, not profit. We need to end private profiteering in energy by taking energy production and distribution back into democratically controlled public ownership. We say no to new fossil fuel exploration and development of reserves! We say NO to conflict between our countries! We say YES to climate justice and to peace!

Σταματήστε την κλιματική καταστροφή – Αφήστε τους υδρογονάνθρακες στο έδαφος!

Η κλιματική καταστροφή είναι πραγματική. Στις αρχές του χρόνου η Αυστραλία καίγονταν,  τώρα καίγονται πάλι η Καλιφόρνια και η Σιβηρία. Ο παγετώνας της Γροιλανδίας λιώνει, ο Βόρειος Πόλος ενδέχεται σύντομα να μην έχει πάγο. Ο παγετώνας Thwaites στην Ανταρκτική λιώνει και αυτό από μόνο του απειλεί να προκαλέσει μια άνοδο 65 εκατοστών στην παγκόσμια στάθμη της θάλασσας. Το Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Ζωής (WWF) αναφέρει μείωση κατά 68% στους πληθυσμούς των ζώων τα τελευταία 40 χρόνια. Το Σουδάν πλημμυρίζει. Σε όλο τον κόσμο, η κλιματική αλλαγή απειλεί ήδη την παραγωγή τροφίμων και οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες απειλούν την ανθρώπινη ζωή. Για να διατηρήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5°C, παρόλο που ακόμη κι αυτό είναι επικίνδυνο, πρέπει να μειώσουμε τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά το ήμισυ έως το 2030 και στο μηδέν έως το 2050. Ακόμη και για να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας στους 2°C, θα πρέπει να σχεδιάσουμε να χρησιμοποιήσουμε το πολύ το 16% από τα γνωστά αποθέματα ορυκτών καυσίμων, επομένως η εξόρυξη νέων αποθεμάτων πρέπει να σταματήσει αμέσως.

Οι λαοί των περιοχών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας έχουν κοινό συμφέρον. Δεν έχουμε ανάγκη να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο για αυτά τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρέπει να συνεργαστούμε για να διαμορφώσουμε μια βιώσιμη ενεργειακή πολιτική για την περιοχή και να αποτρέψουμε τις κυβερνήσεις μας από το να πολεμούν ο ένας τον άλλον για πόρους που θα πρέπει, σε τελική ανάλυση, να παραμείνουν στο έδαφος. Είναι απόλυτη υποκρισία των κυβερνήσεων μας να συμμετέχουν στις «κλιματικές διασκέψεις κορυφής» κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών και να υπόσχονται τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και, στη συνέχεια, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να εξάγουν ακόμη περισσότερα ορυκτά καύσιμα από το φλοιό της γης.

Η τουρκική κυβέρνηση ονόμασε «θαύμα» την ανακάλυψη φυσικού αερίου στον τουρκικό τομέα της Μαύρης Θάλασσας. Στη Μεσόγειο, όλες οι παράκτιες χώρες, και ορισμένες μεγάλες δυνάμεις, ανταγωνίζονται για τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων που βρέθηκαν κάτω από τη θάλασσα. Αυτές οι επικίνδυνες αντιπαραθέσεις απειλούν την ασφάλεια των λαών των χωρών μας.

Οι ενεργειακές πολιτικές που καθορίζονται από το κέρδος και όχι από την ανθρώπινη ανάγκη έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την ακριβή ενέργεια για τους ανθρώπους όσο και την επικείμενη κλιματική καταστροφή. Οι συμβάσεις «υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής» (“take-or-pay”) σημαίνουν ότι πληρώνονται ακόμα και ορυκτά καύσιμα που δεν υπάρχει ανάγκη να καταναλωθούν. Στα πλαίσια της λογικής δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερες εξορύξεις.

Πρέπει να πάρουμε τον τομέα της ενέργειας από τα χέρια των κερδοσκόπων και να τον θέσουμε υπό τον δημοκρατικό έλεγχο των λαών της περιοχής. Χρειαζόμαστε τοπικό δημοκρατικό έλεγχο της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας. Πρέπει να σταματήσουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος του τόπου μας και της περιοχής μας για ενεργειακά έργα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ενεργειακή δικαιοσύνη, με κατανομή σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες και όχι το κέρδος. Πρέπει να τερματίσουμε την ιδιωτική κερδοσκοπία στην ενέργεια, επαναφέροντας την παραγωγή και τη διανομή ενέργειας σε δημοκρατικά ελεγχόμενη δημόσια ιδιοκτησία.

Λέμε όχι στις έρευνες ορυκτών καυσίμων και στην εξόρυξη νέων αποθεμάτων!

Λέμε όχι στη σύγκρουση μεταξύ των χωρών μας!

Λέμε ναι στη δικαιοσύνη για το κλίμα και στην ειρήνη!

İMZALAR / SIGNATURES / ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 • Ankara Kent ve Ekoloji Savunması  (Ankara Urban and Ecology Defense) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Antalya Ekoloji Meclisi  (Antalya Ecology Assembly) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Başlangıç Ekoloji  (Baslangıc Ecology)  (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Burhaniye Çevre Platformu  (Burhaniye Environment Platform)  (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Doğanın Çocukları (Children of Nature)  (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Ege Çevre ve Kültür Platformu (Agean Environment and Culture Platform) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Ekoloji Politik (Ecology Politics) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Eko-Öğrenci Hareketi (Eco-Student Movement) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Meclisi (Democratic Congress of People’s, Ecology Assembly) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi (İnitiative to Sustenence of Hasankeyf) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Her Yer Kazdağları  (Everywhere Ida Mountains) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Kazdağları İstanbul Dayanışması  (İda Mountains İstanbul Solidarity) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği (Ida Mountains Association for the Conservation of Natural and Cultural Heritage) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Kuşadası Çevre Platformu (Kuşadası Environment Platform) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Mezopotamya Ekoloji Hareketi  (Mesopotamia Ecology Movement) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Munzur Çevre Derneği (Munzur Environment Assc.) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Muğla Çevre Derneği (Mugla Environment Assc.) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Polen Ekoloji (Polen Ecology) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği (Taksim Gezi Park Sustenence Assc.) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Yaşam ve Dayanışma Yolcuları (Life and Solidarity Travellers) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Yeryüzü Derneği  (Earth Assc.) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazete (Green Insurgency, Ecology and Life) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Yeşil Sol İklim Çalışma Grubu (Green-Left Climate Workgroup) (Türkiye – Turkey – Τουρκία)
 • Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού (Struggle committee of Thessaloniki against gold mining) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης Ενάντια στην Καύση Απορριμμάτων (Struggle committee of Thessaloniki against waste incineration) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Χωματερή stop -πολίτες εν δράσει (Landfill stop- citizens in action in Petroupoli Athens) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Δίκτυο ενημέρωσης πολιτών ενάντια στις εξορύξεις, ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ STOP Πρέβεζα (Network for information of citizens against mining- Extraction Stop Preveza) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια στην καύση σκουπιδιών No Burn (Initiative of citizens against waste incineration “No Burn”- Volos) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Νέοι για το περιβάλλον (Youth for the environment- Volos) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Ποδονίφτης, ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης (Podoniftis- stream of critics of the times and action) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • ΙΛΙΣ-ΣΟΣ (ILIS-SOS) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Μικρογεωγραφίες (Microgeographies) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος της Ραφήνας (Move for the protection and the promotion of the stream of Rafina- Athens) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ (Environmental organization Kallisto) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Οικολογικό δίκτυο (Ecology network) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου (Initiative of struggle in Zografou- Athens) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • ΦΥΣΗτήρες (Fisitires) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή (Initiative against the environmental destruction and climate change) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης (Ilioupoli citizen move- Athens) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Λαϊκή Συνέλευση κατοίκων Κολωνού-Σεπολίων-Ακαδημίας Πλάτωνα (Popular assembly of the citizens of Kolonos-Sepolia-Akadimias Platona in Athens) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • ΡεμΑττική (Stream Athens) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (National animal welfare and environment federation) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου (Ecology intervention of Heraklion) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης (Network of citizens for the rescue of the stream of Pikrodaphne) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Νομαδική Αρχιτεκτονική (Nomadic Architecture) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Πρωτοβουλία κατοίκων Πεντέλης – Μελισσίων. (Initiative of residents in Penteli-Melisia (Athens) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Κίνηση Πολιτών Χορτιάτη (Move of citizens of Chortiatis (Thessaloniki) (Yunanistan- Greece – Ελλάδα)
 • Anatropi Mag (Περιοδικό Ανατροπή) (Kıbrıs – Cyrprus – Κύπρος)
 • Climate crisis CY website (Kıbrıs – Cyrprus – Κύπρος)
 • No Gold Initiative – Πρωτοβουλία Ενάντια στην Εξόρυξη Χρυσού (Kıbrıs – Cyrprus – Κύπρος)
 • KTÖEOS – Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (Turkish Cypriot -Secondary Teachers Union – Συνδικάτο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) (Kıbrıs – Cyrprus – Κύπρος)
 • Kıbrıs Türk Biyologlar Birliği (Turkish Cypriot Biologists Association – –Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Βιολόγων) (Kıbrıs – Cyrprus – Κύπρος)
 • Sol Hareket – (Left Movement) Αριστερό Κίνημα (Kıbrıs – Cyrprus – Κύπρος)
 • Avli – αυλή – avlı (Kıbrıs – Cyrprus – Κύπρος)
 • Aplaneta (İspanya)
 • Attac France (Fransa)
 • Comité De Apoyo A Kurdistán – Madrid (Support To Kurdistan Commitee – Madrid)
 • Ekologistak Martxan (Bask Ülkesi)
 • Ecosocialist Horizons (www.ecosocialisthorizons.com)
 • European Water Movement (Avrupa)
 • Humat Dijlah (Irak)
 • Rojava Azadi Madrid (İspanya)
 • Save The Tigris Campaign (Irak)
 • Scottish Solidarity With Kurdistan
 • Women Defend Rojava-Madrid (İspanya)
Bulunduğu kategori : Kızıl-Yeşil

Yazar hakkında