• Akademi cephesinde yeni şey çok!

    Son KHK ile beraber yüzlerce akademisyenin işine son verildi, pasaportları iptal edildi, esir alınmaya çalışıldılar; özlük hakları, yıllarca verdikleri emeklerin karşılığı bir

    Devamı ...
  • İşleri zor, benden söylemesi

    Doktora tezimi bitirdikten sonra zorunlu hizmeti ifa için 2012 yılında gittiğim Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde zamanın dekanı ve dekan yardımcısı tarafından gevrek bir

    Devamı ...