soma’da tehlike hala devam ediyor – kamil kartal* -

Soma Eynez köyündeki Soma Kömürleri A.Ş’ye ait madende 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen “maden kazası” ile ilgili bilirkişi raporu sonunda yayınlandı.

18 Eylül 2014 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Tuncel imzası ile tamamlanan raporda; “havalandırma ile ilgili değerlendirmeler”, “sensör ölçümleri”, “kazanın meydana geldiği ocaktaki keşifle ilgili değerlendirmeler”, “elektrik dağıtım hatları ve trafolar üzerine incelemeler”, “iş sağlığı ve güvenliği”, “maden mevzuatı”, “ihale mevzuatı ve hak edişler ile ilgili hukuki değerlendirmeler” bulunuyor.

Raporun gerek ayrıntılarında ve gerekse de genel olarak sunduğu tüm manzarada çok büyük bir vahamet gözler önüne seriliyor.

madenciler hala büyük bir tehlike altında

Raporun sunduğu bilgiler ışığında, hâlihazırda Soma’da 3 büyük madende çalışmaya devam eden 11.000 civarında maden işçisi an be an ölümlü çalışmaya gönderilmektedir denilebilir. Son 10 yılda madenler başta olmak üzere pek çok iş kolunda ölümlü kazalar artmış, günde 3-4 işçinin yaşamını yitirdiği korkunç tablo ortaya çıkmıştır. Maden ve inşaat iş kolları Türkiye’de işçi ölümleri ile ilgili büyük bir alarm vermektedir.

Kazanın meydana geldiği tarihten sonra 3-4 kez ocağa girip inceleme yapmak isteyen bilirkişi heyeti, gaz ölçümleri ve GPS ile tespit edilen kayma-çökmelerin ardından, ancak 23 Haziran 2014 tarihinde inceleme yapmak üzere madene girebilmişlerdir. Tahmini olarak tespit edilen, kaza yerinde halen devam eden yanmanın (çok yüksek karbonmonoksit değerlerinin tespit edilmesi) saptanması ve kesif duman bulunması nedeniyle keşif sonlandırılmıştır. 16 Temmuz 2014 tarihinde, kazadan 2 ay sonra gaz oranlarının uygun seviyeye ulaştığı bilgisinin edinilmesi üzerine bilirkişi heyeti ocakta incelemelerini yapabilmiştir.

İşçi sınıfının tarihinde Soma’da yaşanan ölümlü kazalar gibi kazaların sayısı çok azdır. Ve bu türden ölümlü kazalar yine tüm dünyada katliam olarak adlandırılırlar. Katliamlar üzerine yazılan yazılar, bilirkişi heyetlerinin raporları ise tarihi bilgi niteliğindedir. Soma/Eynez Ocağı üzerine yazılan bu rapor, işçi sınıfının neden ölümüne çalıştırıldığını da çok net ortaya koymuştur. Sendikaların, muhaliflerin, devrimcilerin yaklaşık 4 aydır kamuoyuna anlatmaya çalıştığı pek çok sorun bu raporda bulunmaktadır.

ölüme kazma sallayan madenciler

Heyetin rapor-sonuç kısmında ortaya koyduğu veriler, maden işçiliğinin son 10 yılda ölüme yürümek, ölüme kazma sallamak anlamına geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Raporun çarpıcı, aydınlatıcı bazı önemli bölümlerini kamuoyuyla paylaşmak istedik.

1

2

Soma Katliamı’ndan sonra sıkça kullanılan bir kavram çiftinin bu raporda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu söylemeliyiz.

Kapitalistlerin kar hırsı, raporda “üretim zorlaması” kavram çiftinde net bir biçimde görülebilir ve anlaşılabilir haldedir. Yeraltı çalışmasının bir işçiyi bedenen ve ruhen nasıl zorladığı düşünüldüğünde, bu durumun üzerine eklemlenen üretim zorlaması maden işçilerinin dinlenmesine, kendilerini yeniden üretmesine asla izin vermemektedir.

-Madenlerde kullanılan havalandırma sistemi üzerine bilirkişi heyetinin belirlemeleri:

3

4

Yapılan inceleme ve belirlemeler sonucunda toplam 10 ayrı kategoride personel, kişi ve kurum 301 madencinin ölümünden sorumlu tutulmuştur. Yaklaşık 50 kişilik sorumlu bir ekibin bu ocaklarda çalışabilmesi için yapılan ihaleler, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere pek çok devlet kurumunun, hükümetin, Bakanlar Kurulu’nun ve Başbakan’ın bilgisi dâhilindedir. Yalnızca sensör kayıtlarının incelenmesi bile katliamın aylar öncesinden geldiğinin tüm yetkililerce bilindiğini bizlere söylemektedir.

elbirliği ile katliam

Asli ve tali suçlu olarak belirlenen bu kurum, kişi ve yetkililer ortak bir katliama imza atmış, yaşanan tüm süreçlerden haberdar olmalarına rağmen, bireysel ya da ortak bir tavır, açıklama vb. yaparak yaşanan ölümlerin habercisi olan tüm önlem almama hallerini yüksek kar oranlarının baskısı nedeniyle bilinçli bir biçimde gizlemişlerdir.

Dünyanın hiçbir ülkesinde maden iş kolunda bu kadar yüksek oranda ölümle karşılaşmak imkânsızken ve kazalardan sorumlu olduğu tespit edilenler çok kısa süre içerisinde görevlerinden istifa etmişken, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma/Eynez maden ocağında gerçekleşen katliamdan sorumlu olan hiç kimse istifa etmemiştir. Bizler, ancak ve ancak ölümlerden sorumlu olduğuna inandığımız bu yetkililerin derhal istifa etmesi gerektiğini bir daha güçlü bir biçimde tekrar ediyoruz.

her an yeni ölümler gerçekleşebilir

Bilimsel veriler ışığında, Soma/Eynez maden ocağındaki ölüme hazırlanan maden işçilerinin, hala Soma ve civarındaki ocaklarda çalışan maden işçilerinin can güvenliğinden dolayı çok tedirginiz. Her an yeni bir ölüm haberi daha alınırsa bu kimse için şaşırtıcı olmamalıdır. Yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz:

Maden ocaklarındaki üretim koşulları çalışmaya uygun değildir. Tüm tehlikeli ocakların kapatılmasını, çalışabilir durumda olanlarda ciddi önlemler alınmasını, maden işçilerine nitelikli ve uzun süreli işçi sağlığı, iş güvenliği eğitimlerinin verilmesini talep ediyoruz.

Emniyetli olmayan hiçbir ocağa girilmemelidir. Bütün zorlamalara karşı mücadele edilmelidir. Maden işçilerinin kaderini ancak ve ancak maden işçileri belirleyebilir.

Sözde tarafsız olması gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eliyle bu ülkede işverenler ve onların satın alınmış uzmanlarıyla beş yıldızlı otellerde “İşgücü Maliyetlerini Azaltma Stratejileri” toplantıları organize edildi. Adeta memlekette yaşanan iş cinayetleri ve katliamları bu ve benzer bireşimlerle on yıllardır organize edilen bu tür toplantılar ve görüşmelerde planlandı.

Durdurulmayan iş cinayetleri ve işçi katliamlarının arkasında işte bu devletin ve sermayenin işçi kanına vampirlik düzeyindeki yapısal düşkünlüğü var.

İşçilerin kanıyla beslenen bu vahşi kapitalist düzen işçilerce yıkılıncaya kadar mücadeleye ve örgütlenmeye devam…

*Soma Maden İşçileri Meclis Girişimi Adına

 

Bulunduğu kategori : Emek

Yazar hakkında