soma hepimizi göreve çağırıyor! -

 

Yıllardır azar azar, damla damla biriken iş cinayetleri, Soma’da gürül gürül önümüze geldiği için feveran ediyoruz. İş cinayetlerini siyasal ve toplumsal muhalefetin başlıca gündem maddelerinden biri haline getiremediğimiz için sorumluyuz.

Türkiye’nin en büyük iş cinayeti yaşanırken bu sorumluluğumuzun tam olarak farkına vardığımız da söylenemez. Verdiğimiz ilk tepkinin “Taksim’e çıkalım” olması, bunun bir göstergesidir. Mesele ilgili hiçbir talep üretmeyen, meseleyi “Tünel’de buluşalım, Taksim’i zorlayalım, olmadı Galatasaray’da basın açıklaması yapar dağılırız” türü -hadi söylemekten çekinmeyelim- yasak savma kabilinden bir “solcu” eylemine sıkıştıran anlayışı yeterli bulmuyoruz.

Soma Holding, İstanbul’un orta yerine kazulet gibi bir gökdeleni –Spine Tower’ı- dikerken, onun hemen yanında Soma Kömür İşletmelerinin yönetim merkezi bulunurken içeriksiz bir Taksim çağrısı ile yetinmek kabul edilemez. Soma Holding’i kamuoyu nezdinde sıkıştıracak, geri adım atmaya, hesap vermeye zorlayacak, hükümete cinayeti örtbas etme fırsatı tanımayacak bir eylemler bütünü, bütün toplumsal muhalefeti seferber edecek bir siyasal kampanya bugün acil bir gereklilik.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan mı olacak Gül mü olacak” tartışmalarına sıkıştırılan Türkiye’nin gündemini farklı bir noktadan, emekçilerin en temel haklarını savunacak bir perspektifle yeniden oluşturmalıyız. Bu da yasak savma, günü kurtarma anlayışı ile olmaz. İş cinayetlerini memleketin temel bir gündem maddesi kılacak, bu meselenin geniş kesimlerce tartışılmasını sağlayacak sistemli, kitlesel bir muhalefet hareketini şekillendirmek, artık kaçınamayacağımız bir görevdir.

Soma’daki toplu iş katliamı Türkiye tarihindeki kara yerini şimdiden almıştır. Her tarihsel olay kendi gerçekliğini yaratır. Bunun siyasal idrakini gerçekleştiremeyenlerin siyasal bir iddiaları kalmamış demektir.

İşçi cinayetlerine ve bu cinayetlere yol açan taşeron düzenine karşı birleşik ve bir iki günlük tepki eylemleriyle yetinmeyen bir siyasal faaliyeti önümüze koymakta tereddüt etmemeliyiz. Siyasal ve toplumsal muhalefetin tüm aktörlerini Soma’da yaşanan toplu iş katliamı karşısında, aşağıdaki talepleri sokak ile birleştirecek bir hattı, somut bir siyasal faaliyeti birlikte örmeye çağırıyoruz:

– Soma kömür işletmeleri yöneticileri yargılansın!

– Çalışma ve Enerji bakanları istifa!

– Taşeron sistemine derhal son!

– Madencilik gibi ağır ve tehlikeli vasıflı işlerin yapıldığı sektörlerden başlayarak özelleştirmeler geri alınsın.

– İşçi sağlığı-güvenliği yasası çöpe! Yeni yasa ve uygulamanın denetimi tamamen emek ve konuyla ilgili meslek örgütleri tarafından gerçekleştirilsin.

– “İş cinayeti” kavramı ve buna özel hükümler ceza hukuku içerisinde tanımlansın.

– Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 176 numaralı “Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”ni acilen imzalasın.

Bulunduğu kategori : Emek, Sol

Yazar hakkında

İlgili Yazılar