Şeker Forumu 8 Nisan’da -

8 Nisan’da Kadıköy’de yapılacak Şeker Forumu’nu beraber oluşturmaya çağırıyoruz…

(Abdullah Aysu, Ahmet Atalık, Damla Demir katılımlarıyla)

Bugün kamunun elinde bulunan, pancardan şeker üreten 14 fabrika özelleştirilmek isteniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde büyük ihtimalle, dizginlerinden kopmuş bir biçimde, GDO’lu mısırdan Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üretimine tanık olacağız

Mısırdan NBŞ üretimi ve tüketimi, sadece Cargill gibi uluslararası tekellerin değil Türkiye’deki gıda sermayesinin de talebi. Türkiye gıda endüstrisinin NBŞ talebi son yıllarda süratle arttı. Türkiye’deki üretim kotaları yeterli gelmediğinde “tarife kontenjanına bağlı ithalat”, “dahilde işleme rejimi” gibi mevzuatlar üzerinden, olmadı gümrük kaçakçılığıyla, uluslararası piyasalardan NBŞ satın alıyorlar…

NBŞ çocukların ağız tadını manipüle ediyor; doyma hissine yol açan hormonları uyarmıyor ve metabolizmada kaosa yol açıyor. NBŞ’nin obezite, şeker hastalığı, kolon ve meme kanserine yol açtığına dair bilimsel kanıtlar çoğalıyor. Üstelik Türkiye’deki NBŞ’nin kaynağı olan mısırdaki GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) yoğunluğunu dahi bilemiyoruz. Türkiye’de hayvanlara yedirilmesi artık yasal olan bu mısırın bozulmuş genetiği, o hayvanların sütünü içen bebeklerin, etlerini tüketen insanların genetiğine de zarar veriyor… Bu zihniyetin GDO’lu mısırı şeker için de hammadde olarak kullanacağını düşünmek garip değil!

Sermayenin bu maddeye bağımlılığının altında, onun pancardan yapılan şekere göre ucuz olması, dolayısıyla maliyetleri azaltıp kârı artırması geliyor… Ama bu maliyetlerin içinde, obez çocukların hareket etme arzusunu ya da yükselen sağlık harcamalarını görmüyoruz. Bu maliyetler, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle işsiz kalacak on bine yakın işçinin, şeker pancarı üretiminin düşmesiyle kentlere göç etmek zorunda kalacak yüz binlerce köylünün kaderini de içermiyor.

Kâr’ın hükümdarlığı gıda ve toplum sağlığını tehdit ediyor…

14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi sadece işçilerin, sadece pancar üreticilerinin değil, NBŞ’ye mahkum olacak nüfusun ezici çoğunluğunun da sorunu. Bir tarafta küresel-yerel sermayeler ve siyasal iktidar var, öteki tarafta ise şeker işçileri, pancar üreten köylüler, mevsimlik tarım işçileri ve tüketiciler…

NBŞ yasaklansın! Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi durdurulsun!..

Gelin neler yapabileceğimizi bir arada konuşalım.—

8 Nisan saat 15.00-KaHKaha Cafe’de (Osmanağa Mah. Halitağa Cad. Gençlik Sok No : 06 Kadıköy) buluşalım…

Bulunduğu kategori : Dâhiliye

Yazar hakkında