Sandığı sokağa bükmek ve HDP: Bağımsız bir seçim çalışması -

 

Gezi direnişinin hemen ardından üç “turluk” uzatmalı bir seçim maratonunun gelmesi gerçek bir talihsizlikti. Gezi’nin biçim, içerik ve iddia-yönelim itibariyle sahip olduğu muazzam radikal potansiyel, yakın geçmişteki iki seçimde de AKP’yi geriletmek adına düzen içi seçeneklere sıkışılması yüzünden adeta çarçur edildi. Bu iki seçim sürecinde de bir “somut” ya da “fiili” ütopya olarak Gezi’nin devrimci muhtevasına ters bir “gerçekçilik” hâkim oldu. AKP’yi geriletmek gibi aslında pekâlâ anlaşılır bir kaygı dolayısıyla türlü “bas geçlerin” reel politizmine büyük oranda teslim olundu.

Beklenmedik şekilde üçüncü “tur”, HDP’nin seçimlere parti olarak katılma kararı dolayısıyla bu kısır döngüyü berhava etmenin olanaklarını sunuyor. Bu seçimde ilk defa, AKP’yi geriletmeye dönük pratik kaygının düzen içi seçeneklere sıkışması söz konusu değil. Ana akım medyada bile HDP’nin barajı geçmesinin, bu seçimde AKP’yi aritmetik olarak geriletmeye neden olacak belki de en gerçekçi senaryo olduğu çarşaf çarşaf yazılıyor.

HDP hayallerimizdeki antikapitalist seçenek olmayabilir. Ancak partinin Kürt Özgürlük Hareketi’nin son otuz yılda yarattığı radikal politik-sosyal birikimin ürünü, dolayısıyla da müesses siyasal nizama “dışarlıklı” bir siyasal özne olduğu üzerine herhalde fazla söze gerek yok. HDP “sokaktaki” mücadelelerin, büyük bir sosyal hareketin ürünü olan bir parti. Yani eksiği gediğiyle de olsa sol bir partiyle, müesses nizamın mevcut kural ve kurumlarını zorlayan, emekçi ve ezilenlerin taleplerini siyasal alana taşıyan düzen (establishment) dışı bir siyasal oluşumla karşı karşıyayız.

AKP’yi geriletmek hedef ve kaygısının bu seçimde HDP gibi düzen harici bir siyasal seçenekle özdeşleşmesi, tüm toplumsal muhalefet güçleri açısından büyük bir olanağa işaret ediyor. HDP’nin olası seçim başarısı, memleketteki siyasal güç dengelerini ciddi bir biçimde dönüştürecek, emekçi ve ezilenler lehine bu güç dengelerinde bir kırılmaya yol açabilecek bir olanak. HDP’nin barajı geçmesi, seçim sonrası mücadeleler açısından bütün toplumsal muhalefet güçlerine muazzam bir alan açacak. Bu potansiyeli görmemek, örneğin CHP gibi köklü bir düzen (sermaye) partisiyle muazzam bir sosyal hareketliliğine yaslanan HDP arasında seçim düzeyinde eşdeğerlikten bahsetmek, ancak siyasal miyoplukla açıklanabilir.

Uzatmayalım. AKP’yi geriletmek gibisinden reel politik bir kaygının (eksik ve belirsizlikleri ne olursa olsun), HDP gibi radikal bir seçenekle özdeşleşmesi, seçim sürecini HDP’nin bileşeni olmayan sol ve toplumsal muhalefet kesimleri için de kritik bir muhtevaya büründürüyor. Bu denk düşme hali dolayısıyla Gezi sonrasında ilk defa seçim, “sokağı” soğuran bir engel değil, sokak muhalefetinin potansiyel ve gücünü artıran bir kaldıraca dönüştürülebilir. Bu anlamda HDP’nin parçası olmayan solun politik-örgütsel bağımsızlığını muhafaza ederek seçimde HDP’yi aktif bir biçimde desteklemesi pekâlâ mümkün. HDP’yi desteklerken sandığı sokağa doğru bükecek, Gezi direnişinin bakiyesini mümkün mertebe harekete geçirecek, çoğulcu-aşağıdan, “özerk” bir seçim çalışması olanaklı.

Şöyle kısaca özetleyelim: Seçimler ve parlamenter siyasete dair mevcut yanılsamaları çoğaltmayan, büyük ve anlamlı toplumsal dönüşümlerin öncelikle “sokaktaki” mücadele ve direnişlerin eseri olduğunu hatırlatan ve HDP’ye de bu mücadelelerin talepleri adına oy isteyen bir kampanya. Seçim siyasetinin formalizmine sıkışmayan, dar manada AKP karşıtlığının ötesine geçen sosyal ve siyasal talepleri dile getiren bir seçim çalışması. Parti formunda değil de meclisler-taban komiteleri şeklinde örgütlenerek demokratik, antibürokratik ve aşağıdan bir tarzla yürütülen, seçim sonrası için de bir tahkimata yol açan, ufku 7 Haziran’la sınırlı olmayan bir kampanya.

Zaman az, hızlı hareket etmeli… “10dan sonra”sını şimdiden inşaya girişmeli…

Bulunduğu kategori : Dâhiliye

Yazar hakkında

İlgili Yazılar