Ormanlar için Adalet! -

“Golf tarihi boyunca hiçbir golf sahasında ve çevresinde yangın yaşanmamış olması asla bir tesadüf değildir.Golf sahaları, çevrelerindeki orman yangınlarına karşı aynı zamanda bir sigortadır.”–  Turizm Yatırımcıları Derneği  Başkanı Oktay Varlıer

 

Geçen hafta, 30 Haziran’da başlayıp 3 Temmuz’a kadar süren orman yangınları Çanakkale, İzmir, Denizli, Muğla, Mersin, Antalya’da binlerce dönüm orman arazisini küle çevirdi. Yangınların çıkış sebebi konusunda CHP’nin bir araştırma komisyonu kurulması teklifi ve kamuoyundaki şüpheler karşısında, Orman ve Su işleri Bakanlığı hızlı bir şekilde yangınlardan piknikçileri sorumlu tuttu. Bu şüphe bulutunu dağıtmak için de,”Burada hodri meydan diyorum. Biz yanan hiçbir alanı başka maksatla tahsis etmiyoruz. Hem benim genelgem var hem de mevzuat böyle. Bir yıl içinde ağaçlandırıyoruz ve vatandaşa gösteriyoruz” dedi.

Yangınların çıkış sebepleri konusunda bu şüpheler boş yere değil ve insan doğasının paranoyaklığından kaynaklanmıyor. Daha altı ay gibi kısa bir zaman önce Sürmene, Çamburnu’nda 250 yıllık sarıçamların yanmasının hemen öncesinde, buranın tabiat parkı olarak bir şirkete kiralanması ve bunun hemen ardından yanan alanlarda kurulan orman köşklerinin anısı çok taze. Daha inatçı hafızalar ise 2007’de Muğla’da Güvercinlik koyundaki orman yangını hatırlıyor. 2006’da kullanım hakları turizm şirketlerine devredilen bu ormanlık alanda ne tesadüf ki, 15 Temmuz 2007’de aynı anda üç farlı yerde yangın başlamış, 195 hektar alanda kızılçam ve halepçamı yanmıştı. Muğla Orman Müdürü o dönemde,” Kesinlikle iddia ediyorum ki yanan yerler ne 2B kapsamında olacak ne de imara açılacak. Temizleyerek yeşillendireceğiz” sözü vermişti. Şu ana kadar bu alanda, binlerce kapasiteli oteller ve turistik tesisler yetişti. Kim bilir bu tesislerin boyalarının renkleri yeşilse, Orman müdürü verdiği sözünü tutmuş sayıyordur belki de.

Diğer taraftan geçen hafta yanan orman alanlarının yerlerinin ağaçlandırılması bile yangınlardaki spekülasyonları sona erdirmeyecek. Çünkü bugün yürürlükte olan Ağaçlandırma yönetmelikleri, bozuk denilen orman alanlarında ve yangın sonrası alanlarda ağaçlandırma hizmetlerini devletten özel şirketlere devrediyor. Ağaçlandırma için devletten her türlü desteği alabilen şirketler bu alanlarda o bölgenin orman ekosisteminin parçası olan ağaçları değil, piyasa değeri yüksek ürünleri olan ağaçları dikme ve bunların ürünlerinden yararlanma hakkına sahip. Bu şirketler bugün kendilerine yeterli alan bulamamaktan şikayetçi.  Yangın sonrası açıkta kalan orman toprakları, bu sermayenin kendi arka bahçesini oluşturmak için ciddi fırsatlar sunuyor. Bize bugün dikilen ağaçları gösterenler, diğer yandan doğal orman ekosistemlerini yutuyorlar.

Orman yangınları raporuna göre, 2016 yılında çıkan 373 adet orman yangınının, % 30’ u yıldırımdan çıkmış. Kalan 262 orman yangınının %7’sinin suçlusu bulunurken, % 63’ünün faili bulunamamış. Aynı yıl çıkan yangınların yüzde 4’ü sigara ateşinden, yüzde 1’i piknik ateşinden, yüzde 1’i tarla temizliğinden olduğu rapor edilmiş. 2016’dan önceki 10 seneyle karşılaştırma yapan rapor, faili meçhul yangın oranlarının da arttığını gösteriyor. Ormancı Yücel Çağlar da Türkiye’deki orman yangını istatistiklerini karşılaştırırken, siyasal iktidarların, 2B orman vasfı dışına çıkarma uygulamalarının tartışıldığı dönemlerde yanan alan ve yangın sayısının arttığına işaret ediyor.

Buraya kadar orman yangınlarının faillerini konspiratif bir akılla sorgulamamızın gerekçelerini verdik daha çok. Kuşkusuz yukarıdaki istatistiklerin gösterdiği gibi sıradan insan hataları ve doğal sebepler de yangınlarda etkili. Hatta orman ekosistemleri milyonlarca yıldır, henüz homo-sapiens yokken, yangını tanıyarak, ona uyarlanarak evrimleşmiş. Örneğin Halepçamı ve Kızılçam gibi ağaçların taç yapraklarında yıllarca kapalı duran bazı kozalaklar, yangın ateşinin sıcaklığı ve dumanıyla açılır, çimlenmeye hazır hale gelirler. Orman topraklarının tuttuğu tohum stoklarının bir kısmı yangın sonrası ortamı daha çok sever, yangının külünün gübre vazifesi gördüğü bir ortamda yeni genç ormanları yaratmak için kendiliğinden otosüksesyon sürecine girerler. Bugün ormanları tehdit eden çoğunlukla doğal yangın süreçleri ve sonrası değil.  Orman ekosistemleri doğal yangın süreçleriyle baş etmeyi, sonrasında kendini yenilemeyi biliyor ama sermayenin iştahının bitmeyen ateşiyle nasıl baş edeceğini bilmiyor.

Bugün özel mülk çıkarlarının ilk kibriti tutuşturma konusunda da, kendisi yakmasa da sonrasında oluşacak pastanın kokusuyla kendisinden geçmek için sayısız sebepleri var. Orman üzerinde bu çıkarlara izin veren,  Turizm yasası, madencilik yasası, vatandaşlıktan çıkarır gibi orman vasfını ormandan çalan 2b- 2a uygulamaları, ağaçlandırma yönetmelikleri bu çıkarların yasal ifadelerinden bir kısmı. Orman, yangından tohum stoklarını kurtarsa da yetmiyor, şirketler onun toprağında beton dağlar, ticari bitkiler yetiştirmek, madenler için bağrını delmek, golf sahaları yapmak için sırada bekliyor.

Burjuva hukuku, ormana hükmetmeyi, onu istediği gibi biçimlendirmeyi, eksiltmeyi ya devletin ya da mülkiyetin bir hakkı olduğuna inanıyor. İnsanın hem varlık koşulu, varoluşunun güvencesi olan orman ekosistemiyle barışık bir toplumsal düzen kurmadıkça yaşama şansımız yok. Ormanların idaresi, özel sermayeye ve kapitalist devlete bırakılamayacak kadar yaşamsaldır. Bugün orman yangınlarına karşı da ormanların hakkını ve insanın orman hakkını kurabilmek için ortak ağlara ve müşterek kürsülere ihtiyacımız var.

İnsanın orman hakkı için, ormanlar için adalete ihtiyacımız var…

 

http://www.ntv.com.tr/turkiye/bakan-erogludan-yangin-aciklamasi,sKkE917bwU-EnrXw3qaV8g

https://onedio.com/haber/guvercinlik-koyu-nda-yesillendirilecegi-soylenen-orman-arazisine-ikinci-otel-485494

http://muglaobm.ogm.gov.tr/SiteAssets/Lists/Duyurular/NewForm/2016_Y1l1_Orman_Yang1nlar1_De_erlendirme_Raporu.pdf

file:///C:/Users/TDK/Downloads/Tavsanoglu_2010_ntvbilim_yang-nlar_ve_biyocesitlilik%20(1).pdf

http://www.cevreciyiz.com/Upload/Docs/CevreAkademisi/Ekosistemler/ormanyanginlari.pdf

 

Bulunduğu kategori : Kızıl-Yeşil

Yazar hakkında

İlgili Yazılar