üniversiteyi “sıfırlamanıza” izin vermeyeceğiz! – eğitim-sen merkez yürütme kurulu (06.03.2014) -

Marmara Üniversitesi`nde engizisyon mahkemeleri kuranlar, bu kez iki araştırma görevlisi üyemizi giyotine göndermek istiyor!

Bilindiği üzere, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi`ndeki 11 araştırma görevlisi hakkında, 4 – 5 Haziran tarihlerinde greve katılmaları gerekçesiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma neticesinde bir araştırma görevlisine aylıktan kesme cezası, 8 araştırma görevlisine “iki yıl kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası [bu cezanın bir ağır hali işten atmadır], iki araştırma görevlisine ise “görevden çekilmiş sayma” [işten atma]  cezası verilmiştir. Dolayısıyla, Gezi Direnişi sürecinde sendikamızın aldığı grev kararına uymaları nedeniyle üyelerimizin cezalandırılmasının ardında, Gezi Direnişi`ni mahkûm etmek ve üniversitelerde sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımının önünü kesmek olduğu açıktır!

Bu kararlar; Anayasa ve uluslararası sözleşmeler, Başbakanlık genelgeleri ve yargı kararlarından bihaber olanların sahip oldukları cehaletinin bir sonucudur! Tüm uyarılarımıza rağmen hukuka aykırı eylem ve işlemlerde ısrarcı olanlar bilmelidir ki, ancak sultanların sahip olduğu bu iktidarınız ilelebet sürmeyecektir!

Üniversitelerimizin üniversite olmaktan giderek uzaklaştırıldığı bir dönemde demokrasiye, sendikal hak ve özgürlüklerimize yönelen en küçük bir tehdide dahi tahammülümüzün olmadığı herkes tarafından iyi bilinmelidir! Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki, bu cezalara karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu seferber ederek bu hukuksuzluğun karşısına dikileceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır!

 EĞİTİM SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Bulunduğu kategori : Duyurular

Yazar hakkında