Kısırkaya Hayvan Toplama Kampı: Durdurabiliriz -

31 Ocak Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sarıyer’in Kısırkaya köyünde inşa edilen hayvan barınağını protesto için yüzlerce hayvan hakları aktivisti barınağı önünde bir gösteri düzenledi.

Başta İstanbul Kent Savunması, Kuzey Ormanları Savunması, Sarıyer Kent Dayanışması, Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği olmak üzere onlarca kurumun çağrısı ve desteğiyle gerçekleşen eylemde sokak hayvanlarını doğal ortamlarından kopararak bir tecrit ortamında hayatlarını sürdürmesi için inşa edilen “toplama kampı” protesto edildi.

 

Eylem sırasında şu anda yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle dava süreci devam eden barınağının giriş kapısı ve tel örgüleri aktivistler tarafından söküldü. Eylemin sonunda eylemlerinin bir uyarı niteliği taşıdığını ve dostlarını yalnız bırakmayacaklarını belirten grup tesisin önünden ayrıldı.

 

İBB’nin Kısırkaya’ya inşa ettiği barınak hem sokak hayvanları için bir toplama kampı olarak tasarlanmasının yanı sıra inşaatın kendisi kent, doğa ve yaşam haklarına karşı birçok suçu beraber işlemektedir.

 

Kampın inşa edildiği yamaç Kısırkaya köyünün doğal mera alanı ve ikinci dereceden sit alanıdır. İBB tarafından Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’ne ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın barınak kriterlerine dair yayınladığı genelgeler olmak üzere birçok mevzuat hükmünü çiğneyerek inşa ettiği bu tesis aynı zamanda İstanbul meralarının talanı ve Kuzey ormanlarının imara açılma sürecinin bir parçasıdır.

 

Köyün ortak kullanımındaki mera alanına bu tesis inşa edilirken, yine köyün ortak kullanımına ait Kısırkaya Plajı geçtiğimiz sene dozerler ile yıkılıp atıl hale getirilmiş durumdadır.

 

Tesis, konumu, yapısı ve işletilme tarzı ile birçok açıdan hayvanlar için sağlıksız bir ortam oluşturmakta. İlk olarak şehrin bu kadar dışında ve ulaşımın zor olduğu bir alanın seçilmesi, sokak hayvanlarının gerekli görüldüğü durumlarda rehabilite amaçlı misafir edilip daha sonra tekrar yaşam alanlarına dönmeleri sağlanacak bir merkez olarak kurgulanmadığını göstermektedir.

Buna ek olarak Karadeniz kıyısında dik bir yamaçta, sert rüzgârdan toprak kaymasına bölgede sıkça görülen doğal olayları karşısında hiç bir koruması olmayan bir bölgeye inşa edilen tesiste hayvanların tüm haklarından mahrum edilerek tüm yaşamlarını dört duvar içerisinde geçirmek zorunda bırakılacağı çok açık.

 

Aktivisitlerin barınak eylemi için hazırlamış oldukları çağrı metininde barınak inşaatının hem hayvan hakları hem kent, yaşam ve doğa hakları ihlalleri açıkça ifade ediliyor.

 

Basına ve Kamuoyuna

 

Yaşam savunusunun çok zor virajlardan geçtiği; nadiren tanıklık edilebilecek hayasızlıkların yaşandığı günlerden geçiyoruz. Yaşamın müşterekliğine ve bir arada var olabilmenin güzelliğine dair kabul edilegelmiş tüm yolları türlü türlü hinlikle kesen bir zihniyetin gemi azıya aldığı, aslında çöküş sürecine girdiği bir zamana tanıklık ediyoruz.

 

Bugün burada, İstanbul’da kent, doğa ve yaşam hakkına karşı organize bir şekilde işlenen suçların birleştiği, sembolleştiği bir yerde; “Kısırkaya Geçici Sahipsiz Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı” olarak adlandırılan, fakat zamanla hayvanlar için acımasız bir toplama ve tecrit merkezine dönüşecek bir tesisin önündeyiz.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; kapasitesiyle, konforuyla ve modernliğiyle övündüğü bu proje;

 

Açıklıyoruz:

 

  • Fiziki büyüklüğüyle hayvanların yaşam hakkının ihlali doğru orantılı bir beton mezardır. Yuvaları olan sokaklardan toplanıp dört duvar arasında hapsi başlamış olan hayvanlarının yaşam koşullarını konfor makyajıyla sunmak, sokak hayvanlarının yüzyıllardır insanlarla birlikte yaşayarak edindikleri deneyimleri, alışkanlıkları ve sosyalleşmeyi hiçe sayarak kentten koparılmalarını ve ölümle sonuçlanacak bir sürece mahkum edildiklerini gizlemekten başka bir şey değildir.

 

  • Modernliği, Avrupa’daki hayvansızlaştırılmış sokaklara çarpık bir öykünme zanneden bir zihniyetin ürünüdür. Hayvan barındırma merkezlerinin koşulları; güncelliği ve teknolojide çağdaşı yakalamış altyapısıyla değil, yöneticisi anlayışların icraatlarıyla ölçülür. İBB’nin Hasdal’daki yavru köpek katliamını ve tüm İstanbul genelindeki yetersiz ve denetimsiz hayvan barınakları yönetimini bu tesisin modernliği iddiasıyla aklama çabası, bilinen evrenin mantık dizgelerine hakarettir.

 

  • Kentsel dönüşümle, insanlarla birlikte yaşam alanlarından koparılarak barınma hakları ortadan kaldırılan hayvanlara adres olarak gösterilen bir toplama kampıdır. Rant, sermaye ve beton seviciliğinin hayvanların varoluş hakkı üzerindeki kötücül bir tasarrufudur. Kısırkaya’daki bu proje, İstanbul’un kuzeyinin imara açılması sürecinin bir parçası, ve hayvanlara besin ve yuva sağlayan İstanbul meralarının ve Kuzey Ormanları’nın talanıdır.

 

  • Bir usulsüzlük anıtı, bir doğa ve kent suçu mahallidir. Toprak kaymalarının gerçekleştiği, canlı barınmasına uygun olmayan, sert rüzgarlı ve yoğun sulak nitelikli bu bölge, imar planlarında 2. derece SİT ve mera alanı olarak görünmekte, üzerine inşa edilmiş bu tesis ise bu planlarda yer almamaktadır.

 

  • Bir çelişkiler yumağı, bir faka basma kanıtıdır. Kadir Topbaş’ın televizyon ekranında verdiği demeç, İBB’nin; tesisin yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada mahkemeye verdiği savunma ve yine İBB’nin düzenlediğimiz basın toplantısı sonrası yaptığı açıklama; tesisin hayvan barındırma kapasitesi hakkında birbirini yalanlamıştır. Bir kurum ve başkanı, birbiriyle çelişen üç açıklama yapmayı başarabilmiştir. Halbuki Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde dürüstlüğü ve beyana güveni esas alırlar. Bu çelişkinin ifşası sonrasında ise İBB’nin sosyal medya departmanına sonu gelmez mesailer yaptırılmış, açıklamalar panik halinde metro istasyonlarındaki bilgi ekranlarına kadar sokulmuş, belediye tarafından projenin meşrulaştırılmasına yönelik adeta bir seferberlik başlatılmıştır.

 

  • İnsan dışındaki canlı yaşamına uygulanan bir tahakkümdür. Kısırkaya’daki bu proje ile İBB, hayvanların yaşamına müdahale keyfiyetini kurumsallaştırmakta, kırdaki ve kentteki yuvalarından sürmekte, tecrit yoluyla yavaş bir ölüm öngörmekte ve börtü böceğin de yaşam alanlarını betonlaştırmaktadır.

 

  • İstanbul’a reva görülen, kalkınma sevdasının getirdiği ekoloji tahribatının bir diğer adımıdır. Kısırkaya hayvan tecrit merkezi, İstanbul’un; başlangıç adımı 3. köprüyle atılmış, şu günlerde 3. havalimanı projesiyle süren entegre mega projeler ağıyla betonlaştırılması ve ranta açılması sürecinin bir diğer adımıdır. Gereksiz ve dayatmacı mega projelerle şehrin sermayeye, halkın ise İstanbul’un yaşamını besleyen doğal alanların imara açılmasıyla susuzluğa ve hava kirliliğine teslim edilmesi sürecinin bir parçasıdır.

 

Bu tesis, usulsüzdür, yasadışıdır. Mahkemeler ne karar verirse versin, muktedirler yasaları ranttan yana istediği şekilde değiştirirse değiştirsin, bizlerin, yaşam savunucularının, İstanbulluların gözünde bu ve benzeri tesisler, tecridin, imhanın ve rantın sembolüdür. Kent hayvanlarını tecride uğratıp soykırımına sebep olacak, yaban hayvanlarını yerinden yurdundan ederek zorunlu göçe tâbi tutan, yöre halkını yaşanamaz bir çevre ile karşı karşıya getirecek olan ve İstanbul’un tüm dengelerini bozarak bölgeyi ranta açacak olan bu dev tesise hiçbir şekilde onayımız yok!

 

İstanbul’un ne Kısırkaya toplama kampına ne 3. köprüye ne de 3. havalimanına ihtiyacı vardır. Yaşamın, canlıların tam karşısında duran bu rant projelerine karşı herkesi harekete geçmeye çağırıyor, bu kentte vurdumduymazca yapılan mega projelerin, kentte yaşayan tüm canlıların hayatını etkileyecek her türlü girişimin takipçisi olacağımızı bir kez daha haykırıyoruz.

 

Çağırıcılar:

BAĞIMSIZ HAYVAN ÖZGÜRLÜĞÜ AKTİVİSTLERİ  facebook.com/HayvanOzgurlugu

İSTANBUL KENT SAVUNMASI  facebook.com/IstanbulKentSavunmasi

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI  kuzeyormanlari.org

SARIYER KENT DAYANIŞMASI  facebook.com/SariyerDayanismasi

YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ  yeryuzuneozgurluk.blogspot.com

 

#KısırkayaOlümKampı

#KısırkayaToplamaKampı

#KanlıTasarıyıGeriÇek

#İBBpanikte

 

 

Destekleyenler:

 

– Adalar Savunması

– Aka-Der Ekoloji

– Aka-Der Maltepe Ekoloji Faaliyeti

– Alakır Nehri Kardeşliği

– Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Antalya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Arhavi Doğa Koruma Platformu

– Ayak Takımı – Karşı Lig Futbol Takımı

– Bağımsız Doğa – Hayvan Aktivistleri (BADOHA)

– Beşçeşmeler Bizimdir Platformu

– Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu

– Bombalara Karşı Sofralar (Food Not Bombs İstanbul)

– Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Caferağa Anarşist Tutsaklarla Dayanışma

– Çanakkale Dayanışması

– ÇapuLtura – Karşı Lig Futbol Takımı

– Çepeçevre Gazetesi

– Derin Ekoloji Derneği

– Donkişot Çevre Akademisi

– Dört Ayaklı Şehir

– Ege Çevre ve Kültür Platformu ( EGEÇEP)

– Engelli Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Derneği

– Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu

– Etiler Forum

– Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası

– Gaziantep Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği

– Genç Yeşiller

– Gölgesizler

– Göztepe Dayanışması

– Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD)

– Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM)

– Hayvan Özgürlüğü Sayfası

– Hayvanlara Adalet Platformu (HAD)

– Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM)

– Hayvanlara Özgürlük Partisi

– Heybeliada Forumu

– HDK Ekoloji Meclisi

– İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

– İtaatsiz Anarşist E-dergi

– İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Kadıköy Kent Dayanışması

– Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu

– Kartal Hukukçular Derneği

– Karşı Lig

– Karşı Radyo

– Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

– Kızıl Dayanışma

– Kocaeli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği

– Kocaeli Vegan-Vejetaryen Hareket

– Korsan Parti Hareketi

– Koşuyolu Yaşamparkı Forumu

– Lambdaİstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği

– Maçka Parkı Forumu

– Manisa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu

– Öğrenci Kolektifleri

– Pangea Ekoloji

– Patika Kitap

– Politeknik Halkın Mühendisleri, Mimarları, Şehir Plancıları

– Salihli Hayvanları Koruma Derneği (SALİHLİ HAYKODER)

– Sarıyer Halkevleri

– Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu

– Sarıyer HDK/HDP Ekoloji Komisyonu

– Sosyalist Demokrasi için Yeniyol Dergisi

– Spartak Istanbul – Karşı Lig Futbol Takımı

– Şehir Üniversitesi Kampüs Kedileri Kolektifi

– Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği

– TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

– TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

– Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

– Türkiye HomeNet / Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı

– Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği

– Validebağ Savunması

– Vegan Feministler

– Veganizm Özgürlüktür sayfası

– Veganspor

– Yeşil Direniş

– Yeşil Öfke

– Yeşilist

– Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

– Yunuslara Özgürlük Platformu

 

Bulunduğu kategori : Kızıl-Yeşil

Yazar hakkında

İlgili Yazılar