KHK’ya karşı İÜ SBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Açıklama: Meslektaşlarımıza Sahip Çıkıyoruz! -

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bir açıklama yayımlayarak 672 ve 675 sayılı KHK’lar ile işlerine son verilen meslektaşlarına sahip çıktı. Böylelikle OHAL süresince ilk defa bir Bölüm, işten çıkarılan çalışma arkadaşlarıyla ilgili tepkisini dile getiren bir dayanışma metni açıklamış oldu. Bu açıklamanın diğer üniversiteler tarafından örnek alınması dileğiyle açıklamanın tam metnine aşağıda yer veriyoruz:

 

Bölüm arkadaşlarımız, meslektaşlarımız Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım, Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu ve Arş. Gör. Mustafa Emre Yılmaz’ın işlerine 672 ve 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle son verildiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda kendilerini ispat etmiş olan meslektaşlarımız, öğrencilikleri dâhil olmak üzere akademik gelişimlerini tamamen veya büyük oranda bölümümüzde gerçekleştirmişlerdir. Kendilerini bölümümüzün ve Türkiye’nin değerleri olarak kabul ediyor ve meslektaşlarımıza sahip çıktığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Eleştirel düşünce ve akademik özgürlük üniversitenin toplumsal işlevini yürütebilmesinin vazgeçilmez ilkeleridir. İşlerini kaybeden meslektaşlarımızın bu cihette akademik faaliyet yürüttüklerine, beraber geçirdiğimiz süre zarfında bizzat şahit olduk. Bu suretle söz konusu KHK’ların meslektaşlarımıza atfettiği “terör örgütlerine üyelik, mensubiyet, iltisak yahut bunlarla irtibat” suçlamasını mesnetsiz buluyoruz.
Bu şartlar altında meslektaşlarımızın kamu görevinden men edilmelerinin hukuk devleti sınırları içerisinde açıklanamayacağını düşünüyoruz.  Dolayısıyla hem meslektaşlarımız hem de tüm Türkiye için hukukun üstünlüğünü ve adaletin tesisini bekliyoruz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bulunduğu kategori : Dâhiliye

Yazar hakkında

İlgili Yazılar