İşçi Katilleri Yenilecek Halk Kazanacak -

AKP’li yıllar işçiler için ölüm yıllarıdır

AKP’li yıllar teker teker değil, artık kitlesel olarak işyerlerinde işçilerin düpedüz öldürüldüğü yıllardır

Aksini iddia eden iktidara hatırlatalım:

Hükümet olduğunuz 3 Kasım 2002’den ve adım adım devlet iktidarının merkezine yerleştiğiniz süreçte bugüne kadar iş cinayetlerinde en az 16 bin işçi yaşamını yitirdi…

Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi katliamı Soma’da gerçekleşti. 301 işçi işveren-devlet-sarı sendika eliyle ölüme yollandı. Katliamın üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen ne şirketin patronu Alp Gürkan yargılandı ne de sorumlu Bakanlar. İlerleyen günlerde işçiler baskı altına alındı, işten çıkarıldı ve hatta işçi yakınlarının alacakları tazminatlar bile taksite bağlandı…

Sedece Soma mı? Kozlu, Dursunbey, Ermenek… maden ocaklarını işçiler için tabutluğa çevirdiniz. Uyguladığınız rödovans sistemi ile varolan güvencesizliği daha da derinleştirdiniz, birçok madenci ocağını söndürdünüz…

Esenyurt, Torunlar başta olmak üzere kentsel yıkımı yaptığınız rezidanslar, AVM’ler işçilere mezar oldu. Basit önlemleri dahi almadınız, gerekli denetimleri yapmadınız…

Isparta’da, Düzce’de, Urfa’da çoğu kadın, yaşlı ve çocuk olmak üzere onlarca mevsimlik tarım işçisi kapalı kasa kamyonetlerde, traktör römorklarında ya da uygun olmayan araçlarda yaşamını yitirdi. denetlemediniz. Kendi çıkardığınız ulaşım yasalarını bile uygulamadınız. Uyguladığınız ötekileştirme siyasetiyle Kürt mevsimlik işçileri hedef haline getirdiniz…

ILO verilerine göre her bin işçi için yılda 4 ila 12 yeni meslek hastalığı beklenirken, Türkiye’de her yıl onbinlerce işçiye meslek hastalığı tanısı konması gerekirken istatistikleriniz yalan söylüyor, gerçeği gizliyor.  Sizin o doğrucu SGK istatistiklerine göre her yıl ortalama 500 işçi meslek hastalığına yakalanıyor. Kim engelledi sizi de 13 yıldır meslek hastalıkları tanı sistemi oluşturmadınız…

ILO verilerine göre meslek hastalıklarına bağlı ölümler, iş kazalarına bağlı ölümlerin yaklaşık 5-6 katı düzeyindeyken, SGK istatistiklerine göre her yıl meslek hastalığından ölen işçi sayısını iki elin parmakları kadar tutup, meslek hastalıklarını gizlediniz…

Oysa sizin döneminizde kot kumlama sonucu işçilerde görülen silikozis hastalığı kamuoyuna yansıdı. Ünlü markalar için cennete çevirdiğiniz İstanbul’un çevre semtlerindeki (Alibeyköy, Küçüksu, Sultançifliği, Halkalı) kumlama ve zımpara atölyelerinde yüzlerce işçi silikozise yakalandı ve onlarcası yaşamını yitirdi…

Davutpaşa’da, Ostim ve İvedik’te patlamalarda onlarca işçi can verdi. Önlem alınması için hiçbir çabanız olmadığı gibi yakınlarını kaybeden işçileri yıllarca mahkemede süründürdünüz. Ailelerimizi dul, yetim, öksüz bıraktınız; mağdur ettiniz…

4+4+4 eğitim sistemiyle çocukları güvencesiz koşullarda işçiliğe mahkum ettiniz. Her yıl onlarca çocuk çalışırken öldü, hastalandı, sakat kaldı. Buna rağmen Bakanlarınız televizyonlarda ülkemizde çocuk işçilik sorunu bitmiştir diye yalan söyledi…

Adana’da 13 yaşındaki Ahmet Yıldız kaçak işyerinde kaçak bir şekilde çalıştığı sırada pres makinesine sıkışarak yaşamanı kaybetti. Patron olayı gizlemeye çalıştı ve hastanede Ahmet’in trafik kazası geçirdiğini belirtti. Olay tespit edilmesine rağmen mahkemeleriniz patrona 4 yıl 2 ay ceza verdi. Cezayı da günlük 20 TL üzerinden 30 bin 040 TL adli para cezasına çevirdi ve 24 aylık taksitlere böldü. Yani çocuk işçi ölümü olağan sayıldı. Bu yetmedi Ağrı’da Orhan ve Muhammedi çalıştıkları fırının deposunda doğrudan katlettiniz…

Varolan işçi sağlığı haklarını da yokettiniz. İstanbul Müftülüğü iktidarınızdan aldığı destekle iş cinayetlerine karşı gelişen tepki üzerine “Aşırı tedbir Allah’a güveni sarsar” diye fetva verdi. Ya da iş cinayetlerinin yaşandığı fabrikada patron, sendikal örgütlenmeye karşı “sendika haramdır” deme cüretini sizden aldı…

Avrupa Birliği’ne uyum politikaları nedeniyle 30 Haziran 2012’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkardınız. Ancak bugüne kadar beş kez ekleme ya da değişiklik yaptığınız yasanız artan işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarına bir çözüm olamadı…

Hal böyle iken son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ve Bakan Ahmet Erdem’in onayıyla Türkiye’deki tüm iş müfettişlerine ‘Ekim ayında seminer var. Kamuoyuna yansıyan ve acil olanlar dışında işyeri denetimi yapmayın’ talimatı verildi…

Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası yasası ile emekli olma yaşını ve prim gün sayısını kademeli olarak yükselttiniz. Çalışırken hastalandırdığınız emekçilerin emeklilik yaşını 65’e çıkardınız…

Yasal düzenlemelerle emeklilik hakkı fiilen ortadan kaldırdığınız için geç yaşlarda insanlarımız çalışmaktadır. Bu yüzden yaşlılarımız çalışarak veya yoksulluk içinde ölmektedir…

Çalışma yaşamında da toplumsal cinsiyetçi davrandınız. Kadın işçi sağlığını ve iş cinayetlerini görmezden geldiniz. Hatta yasalaştıramadığınız “Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması” saldırısı ile bu durumu perçinlemeye çalıştınız…

Ortadoğu’daki mezhepçi politikalarınız savaşı ve yıkımı derinleştirdi. Sadece Suriye’den üç milyon göçmen ülkemize geldi. Birçoğu Ege Denizi’ni geçmeye çalışırken boğuldu. Birçoğu ise günde 10-20 TL karşılığında tarımda, tekstilde ve inşaatlarda işçi oldu. Hiçbir yasal hak tanımadığınız göçmen işçilerle, savaşı sermaye için fırsata çevirdiniz…

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında bile halkın dini duygularını ikiyüzlülükle kullandınız, her ölümden sonra “kader”, “fıtrat” dediniz, kendinize yüzlerce koruma tutarken, işçileri korumayı masraf olarak gördünüz…

Sayamayacağımız kadar çok işçi sağlığı iş güveliği ihlali ve işçi katliamı yaptınız ki her gün canımıza kastettiniz. Öldürdünüz, yaraladınız, hasta ettiniz ve sakat bıraktınız…

Son olarak Ankara’da barış isteyen hayatlarımızı karartınız, inşaat işçisi arkadaşlarımızı, ulaşım ve eğitim emekçisi arkadaşlarımızı aramızdan aldınız…

Unutmayacağız, Korkmayacağız, Sessiz Kalmayacağız…

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesini savunan bizler çözümün sadece sizlerin gitmesi olmayacağı, işçilerin üretimde tek söz ve karar veren olması gerektiği bilen mücadele bilincimizle;

Emeği, yaşamı savunmak için bir adım olarak 1 Kasım seçimlerimizde HDP’den yana tutum alıyoruz. Devamında 2 Kasım’da işyerlerinde, tarlalarda ve sokakta işçi sağlığı ve iş güvenliğini mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz…

Saray Yenilecek Yaşam Kazanacak…

Katiller Yenilecek İşçi Sınıfı Kazanacak…

 

İmzacılar

Abdurrahman Köktaş – Metalurji Mühendisi

Ahmet Çakır – İşçi

Akan Çelik – Çevre Mühendisi

Ali Aluç – Makina Mühendisi

Ali Çerkezoğlu – Doktor

Ali Özyurt – Doktor

Ali Haydar Uçar – Makina Mühendisi

Ali Mirkan Konar – Makina Mühendisi

Arif Müezzinoğlu – Doktor

Arif İsmet Yılmaz – Mimar

Aslı Odman – Akademisyen

Aydın Arat – Makina Mühendisi

Aysun Aykaç – Makina Mühendisi

Ayşegül Nuhoğlu – Çevre Mühendisi

Ayşegül Varlı – Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi

Barış Ataç – Makina Mühendisi

Bahattin Alpaslan – Mimar

Berker Özağaç – Elektrik Mühendisi

Besim Sertok – Orman Mühendisi

Beyza Metin – Elektrik Mühendisi

Burak Ergene – Makina Mühendisi

Burcu Akbalık – Makina Mühendisi

Burcu Yanar – Şehir Plancısı

Bülent Barmaksız – Ziraat Mühendisi

Can Çoksöyler – Elektrik Elektronik Mühendisi

Caner Dalkılıç – İnşaat Mühendisi

Cem Aynalı – Kimya Mühendisi

Cengiz B. Toygür – Kimya Mühendisi

Coşkun Canıvar – Doktor

Deniz Alkan – Makina Mühendisi

Deniz Ceylan – İnşaat Mühendisi

Deniz Kırlıdoğ – Bilgisayar Mühendisi

Deniz Şevki Kayabay – Mimar

Derya Akişli – İnşaat Mühendisi

Derya Apaydın – Şehir Plancısı

Dilek Ülger – Ziraat Mühendisi

Doğan Bozcuk – Elektrik Mühendisi

Efe Ersöz – İmalat Mühendisi

Elif Güven – Mimar

Emine Girgin – Çevre Mühendisi

Emrah Daşdemir – İnşaat Mühendisi

Emrah Özgün – Bilgisayar Mühendisi

Ercan Zincir – Kimya Mühendisi

Erkan Arslan – Kimya Mühendisi

Erkan Asutay – Gıda İşçisi

Ersin Kiriş – İnşaat Mühendisi

Ertuğrul Bilir – Makina Mühendisi

Ertuğrul Işık – Maden Mühendisi

Ertuğrul Oruç – Doktor

Esin Nur Görgülü – Jeofizik Mühendisi

Evin Nas – Çevre Mühendisi

Faruk Dığış – Peyzaj Mimarı

Faruk İlgün – Jeoloji Mühendisi

Fatma Duygu Coşkun – Endüstri Mühendisi

Feyzi Polat – Jeoloji Mühendisi

Funda Keleş – Hemşire

Gülizar Serdar – Maden Mühendisi

Gürkan Emre Gürcanlı – Akademisyen

Güzin Alpaslan – Mimar

H.Cevad Özdil-Mimar

Hakan Sürmen – İnşaat Mühendisi

Halide Ekin Sarıca – Mimar

Halil Altunpolat – Kimyager

Haluk Kaya – Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisi

Hande Arpat – Doktor

Hasan Ece – Elektrik Mühendisi

Hayati Can – Makina Mühendisi

Hürriyet Demirhan – Maden Mühendisi

Hüseyin Kahraman – Kimya Mühendisi

Hüseyin Orman – Elektrik Mühendisi

İ.Murat Saraçoğlu – Makina Mühendisi

İbrahim Akkurt – Doktor

İlden Kibar – Çevre Mühendisi

İsmet Doğan – İnşaat Mühendisi

Levent Akcasu – Elektronik Mühendisi

Mahinur Şahbaz – Ziraat Mühendisi

Mehmet Aktürk – Elektronik Mühendisi

Mehmet Binboğa – Doktor

Mehmet Katrancı – Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

Mehmet Yıldırım – Harita Mühendisi

Mehmet Nazım Öztürk – Elektrik Mühendisi

Mehmet Sıdık Gün – İnşaat Mühendisi

Mehtap Alçı – Gıda İşçisi

Melike İnce Öztürk – Peyzaj Mimarı

Metin Şen – Makina Mühendisi

Mihriban Deniz Nar – Fizik Mühendisi

Murat Özveri – Avukat

Mustafa Erdemli – Harita Mühendisi

Mustafa Görkem Doğan – Akademisyen

Mustafa Resul Taşkıran – Emekli İşçi

Muzaffer Koç – Makina Mühendisi

Müğdat Bartu – Makina Mühendisi

Namık Yüksel – Makina Mühendisi

Necat Parlak – İnşaat Mühendisi

Necati Pirinççioğlu – Mimar

Necmi Ergin – Maden Mühendisi

Neriman Usta – Elektronik Mühendisi

Neslihan Karatepe – Öğrenci

Oktay Gülağacı – İnşaat Mühendisi

Onur Gökulu – Kimya Mühendisi

Osman Elbek – Doktor

Ozan Toraman – Doktor

Özer Kaya – Orman Endüstri Mühendisi

Özkan Kuru – Jeoloji Mühendisi

Pınar Hocaoğulları – Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

S.Metin Akar – Orman Mühendisi

S.Murat Çakır – İşçi

Salman Yüksel – Endüstri Mühendisi

Saniye Kesici – İşçi

Savaş Tekin – Eskişehir ICF Metal Direnişçisi

Sedat Abbasoğlu – Doktor

Sedat Gümüşkaya – Makine Mühendisi

Selahattin Beyaz – Çevre Mühendisi

Selin Bostan – Harita Mühendisi

Selçuk Kaygısız – Öğretmen

Serdar Gökçen – Çevre Mühendisi

Serkan Vayiç – Joefizik Mühendisi

Sezer Kaya – Makina Mühendisi

Suat Güneş – Kimya Mühendisi

Suphi Yiğit – Makine Mühendisi

Şeref Özcan – Elektrik Mühendisi

Tekin Akçapınar – Harita Mühendisi

Timur Rezan Yıldız – Makina Mühendisi

Tuğçe Şentürk – Öğrenci

Tunç Şenel – Makina Mühendisi

Turgay Erkan – Harita Mühendisi

Türker Doğu – İnşaat Mühendisi

Yılmaz Doğan – Makina Mühendisi

Zafer Anadolu – Makine Mühendisi

Zafer Ayden – Sinema Emekçisi

Zehra Koçyiğit – Hemşire

Zeynel Abidin Çelebi – Makina Mühendisi

Bulunduğu kategori : Emek

Yazar hakkında