Grev Hakkımızı Geri Alalım -

 

Bakanlar Kurulu Metal Grevini milli güvenlik gerekçesiyle altmış gün erteledi, böylece MESS Ankara’da yürüttüğü lobi faaliyetinin sonucunu almış oldu. MESS’ten kopuşlar başlamışken sermaye devleti sermayenin yardımına koştu ve saflardaki bozulma bozguna dönüşmeden müdahale etti.

Türkiye’de grev yapmak fiilen yasaktır! Birinci Körfez Savaşı sırasında ANAP hükümetinin grev ertelemelerinden beri 12 Eylül hukukunun sağladığı bu gayrı meşru yetkiyi hükümetler gittikçe daha kanunsuz kullanmaya başladılar. Gelinen noktada gerçek bir potansiyeli ifade eden hiçbir greve izin verilmemektedir. Bu hukuksuz uygulama karşısında hukuki girişimlerin de fiili bir faydası olmamakta, verilen kararlar sadece malumun ilanına yani bu grev ertelemelerinin kanunsuzluğuna işaret etmektedir. İşverenler ise erteleme esnasında toplu sözleşmeleri kendi lehlerine bağıtlamaktadırlar.

Madem kanunda yazan grev hakkının bir anlamı yok, bir gerçekliği yok; o zaman aynı kanunlarda yazan grev yasaklarının da bir anlamı yoktur. Türkiye işçi sınıfı hareketi bütün kesimleriyle siyasi grevlere, dayanışma grevlerine hazırlanmalıdır. Buna mecburuz, çünkü bugünden itibaren grev hakkını geri alma mücadelesi başlamıştır.

Başlangıç

Bulunduğu kategori : Emek

Yazar hakkında

İlgili Yazılar