Ekmeğimizi küçültenler gidecek -

Bir Adım Daha inisiyatifi, şiddetlenen ekonomik kriz karşısında Cuma günü Şişli İşKur önünde bir basın açıklaması yaptı; ekonomik krizin bedelinin emekçilere ödetilemeyeceğini vurguladı. Açıklama metnini paylaşıyoruz: 

Dolar, avro almış başını gidiyor. Lira değer kaybediyor, her gün, her saat yoksullaşıyoruz. Ülkede yıllardır izlenen sermaye birikim modeli tıkanmıştır ve Türkiye, emekçilerin çok olumsuz etkileneceği bir büyük ekonomik bunalımın eşiğinde bulunmaktadır. Krizin muhtemel sonucu, artan işsizlik ve enflasyon olacak, kriz bir kez daha emekçilere fatura edilecektir.

IMF daha şimdiden kapıda bekliyor. Şimdiden adı konmamış bir kemer sıkma paketinin içeriği konuşuluyor. Emek rejiminin, özellikle de kamuda, daha da esnekleşmesi gündemde. Kıdem tazminatlarının peşkeş çekilmesi gündemde. Ücretlerin daha da baskılanması gündemde…

Siyasal iktidar, “piyasaların” yeniden güvenini kazanmak adına seçim sonrasında gündeme gelecek bu acı reçetenin hazırlığını yapıyor. Oysa alternatifsiz değiliz, acı reçetelere mahkûm değiliz. Emeğiyle geçinenlerin çıkarlarını kollayan bir seçenek mevcuttur. Ekonomik krizin bedeli emekçilere ödetilemez!

Türkiye’de yaklaşık 10 milyon emekçi asgari ücretle çalışmaktadır. Ülkede giderek kötüleşen ekonomik durum emekçi sınıfların yaşama koşullarını güçleştirmektedir. Açlık sınırı 1.680’e dayanmış ve yoksulluk sınırı 5.500 TL’ye tırmanmıştır. İnsan onuruna yaraşır bir ücret politikası uygulanmalı, asgari ücret vergiden muaf tutulmalıdır. Asgari ücretin eşit temsile dayalı toplu pazarlıkla belirlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Ülkede kayıt dışı çalıştırma giderek yaygınlaşmaktadır. Kayıt dışı çalışma ortadan kaldırılmalıdır. Sosyal güvenlik sistemi için gerekli kaynak kayıtlı istihdam üzerinden sağlanmalıdır.

Taşeron çalışma giderek yaygınlaşan bir istihdam rejimi haline gelmektedir. Özel İstihdam Bürolarıyla esnek ve güvencesiz çalıştırma derinleştirilmektedir. Kamu ya da özel bütün çalışma alanlarında taşeronluğa son vererek, taşeronluk sistemini kaldırmalıdır. Kiralık işçi uygulamasına son verip, özel istihdam bürolarını kapatılmalı, istihdama aracılık hizmetleri kamu eliyle yürütülmelidir.

4 milyona yakın göçmen işçinin Türkiye’deki işgücüne dâhil olduğu bilinmektedir. Göçmen işçiler kötü koşullarda, güvencesiz, işteki sağlık ve güvenlik koşullarından yoksun ve kayıt-dışı çalıştırılmaktadırlar. Ülkedeki çalışma hayatını düzenleyen yasal çerçeve göçmen işçileri de kapsamak zorundadır. Eşit işe eşit ücret, kayıtlı çalışma ve göçmen işçilerin örgütlenme hakkını uygulanmalıdır.

Türkiye’de emekçilerin haftalık ortalama çalışma süresi 50 saati aşmaktadır. Ayrıca geniş tanımlı işsizlik %19’a tırmanmış ve yaklaşık 6.5 milyon kişi işsizdir. Resmi çalışma süresi ücret kaybına yol açmaksızın 35 saate düşürülmelidir. Düşük çalışma süresiyle ülkedeki vahim işsizlik tablosunu düzelten bir istihdam artışı sağlanmalıdır.

İşten atma patronların emekçilere karşı kullandığı en büyük kozlardan bir tanesidir. Ekonominin kötü gidişatı bahane edilerek emekçiler toplu halde işten çıkartılmaktadır. Patronlar hakkını arayan, örgütlenen ve mücadele işçileri kolayca işten atmaktadır. Bahanesi ne olursa olsun toplu işten çıkarmaları yasaklanmalıdır.

AKP hükümeti döneminde 15 grev ertelenmiş ve aslında fiilen yasaklanmıştır. Grev yasakları bir kural haline gelmektedir. Emekçilerin ücret ve sosyal hak talepleri için yaptıkları mücadeleler engellenmektedir. Grev ve toplu eylem hakkını bütün çalışanlar için temel bir hak arama, koruma ve geliştirme aracı olarak güvenceye alınmalı, hükümetin grev erteleme yetkisini kaldırılmalıdır.

Ülkemizde yaklaşık 12 milyon kişinin emekli statüsünde olduğu bilinmektedir. Yıllar içerisinde aldıkları emekli aylığı düşmekte, asgari ücretin aşağısına çekilmektedir. Emeklilerin aldıkları ortalama aylık insan onuruna yaraşır bir düzeye çekilmelidir. Emeklilerin sendikal örgütlenme özgürlüğü önündeki bütün engelleri kalkmalıdır. Emeklilik yaşını düşürecek, “mezarda emekliliğe” son verilmelidir.

Türkiye’de her 10 kadından yalnızca 3’ü çalışmaktadır. Kadınların sendikalaşma oranıysa ancak %6 düzeyindedir. Devlet politikaları kadınların ekonomik hayata dâhil olmalarını engellemektedir. Ülkedeki kadınların eşit bir şekilde işgücüne katılmaları ve örgütlenmeleri için önlerindeki engelleri kaldırılmalıdır. Yarı zamanlı çalışan kadınların işsizlik ödeneği ve emeklilik haklarından yararlanma koşulları genişletilmelidir.

Kadınların yarı zamanlı çalışmasına yönelik düzenlemeler, kurumsal bakım hizmetleri ile desteklenmelidir. Yarı zamanlı çalışan kadınların işsizlik ödeneği ve emeklilik haklarından yararlanma koşulları genişletilmelidir. Ayrıca, Ev işçiliğini İş Kanunu kapsamına alınmalıdır. Ev işçilerinin örgütlenme, sosyal güvenlik, işçi sağlığı gibi haklarını yasayla düzenlenmelidir.

Başta KHK’lerle ihraç edilenler olmak üzere, haksız ve hukuksuz bir şekilde mağdur edilen kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir, kayıpları karşılanmalıdır. KHK’leri bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalı, sadakat değil, liyakatı esas alan bir istihdam politikası uygulanmalıdır.

Dar gelirli emekçilere bindirilen vergi yükü gelirleri aşağıya çekmektedir. Temel barınma ve yaşam hakkı için düzenleme yapılması elzemdir. Su, doğalgaz ve elektrik faturalarından yapılan tüm vergi kesintilerini kaldırılmalıdır.

24 Haziran seçimlerinde emekçilerin çıkarlarını kollayan bu talepleri savunan ve seçim bildirgesine alan tek siyasal parti HDP’dir.

Bu nedenle krizin faturasını emekçiler ödemesin diyenler, ekmeğimizi küçültenler gitsin diyenler olarak oyumuz Demirtaş’a, oyumuz HDP’ye diyoruz!

Adil, eşit, insan onuruna yaraşır asgari ücret. Asgari ücret artırılsın! Asgari ücret 3.000 TL olsun!
Kayıt dışı çalışma yasaklansın
Grev ve toplu eylem yasaklarına son
Emekli aylıklarına zam
Eşit işe eşit ücret
Ev içi emek tanınsın.
KHK’lar iptal edilsin
Kamu emekçileri görevlerine iade edilsin
Taşeron çalışma yasaklansın
Toplu işten çıkarmalar yasaklansın
Göçmenler, misafir değildir. Hakları tanınsın.

Bkz:

http://www.biradimdaha.biz/2018/05/25/ekmegimizi-kucultenler-gidecek/

 

Bulunduğu kategori : Emek

Yazar hakkında