Eğitim-Sen Üniversite Şubeleri “Üniversitelerde Taşeronlaşma” Çalıştayı Düzenliyor -

ÜNİVERSİTEDE TAŞERONLAŞMA ÇALIŞTAYI

-SORUNLAR VE MÜCADELE OLANAKLARI-

25 Nisan 2015 Cumartesi

Saat 10.00

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Sen İşyeri Temsilciliği

 

Türkiye’de bugün 184 yüksek öğretim kurumuna ulaşmış bulunuyoruz. Bunlardan 104 tanesi devlet üniversitesidir ve birçoğu AKP iktidarı döneminde açılmıştır. Aynı AKP, kamuda personel rejimini de aşama aşama değiştirmektedir. Güvenceli çalışmanın yerini; güvencesiz, sözleşmeli, geçici ve düşük ücretli istihdam alıyor. Üniversitelerde de bu yeni esnek neo-liberal rejim hızla yayılmaktadır. Hükümet, sürekli yeni üniversite açarken veya eskilerinde emekli olanlar yerine yeni kamu personeli alımını çok sınırlı tutmaktadır. Böylece üniversiteler, taşeronlardan hizmet alımı adı altında sözleşmeli işçi almaktadır.

Bu güvencesiz, geçici ve düşük ücretle çalıştırılan işçiler; temizlikçi, güvenlikçi, hasta bakıcı, kantinci, bahçıvan, sekreter, şoför vb. olarak istihdam edilmektedir. Taşeron çalıştırma, bazı üniversitelerde büyük sayılara ulaşmıştır. 1500-2000 kişinin bu yolla işe alındığı üniversiteler bulunmaktadır. Özellikle üniversite hastanelerinde verilen gündelik hizmetin çoğunu taşeron işçiler yapmaktadır.

Diğer yandan sayıları son yıllarda alabildiğine artan özel üniversitelerde de aynı sorun, belki de daha yakıcı bir şekilde yaşanmaktadır. Güvencesiz, geçici çalıştırılan işçiler; kamudan daha az ücrete razı edilmekte ve örgütlenme olanakları da sürekli engellenmektedir.

Esnek istihdam rejiminin yasal düzenlemelerle kalıcılaştırılacağı bir dönemdeyiz. Bizler, üniversite emekçileri olarak, sömürünün ve baskının her türlüsüne birlikte karşı çıkmaya kararlıyız. KESK bünyesinde Eğitim Sen ve SES’te örgütlenmiş üniversite emekçileri olarak, iş güvencelerinin kendilerine sağladığı göreli avantajın geçici rahatlığına kapılmadan üniversitede hak mücadelesini birleştirmeliyiz.

Düzenlediğimiz bu çalıştay, bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Sizleri, tüm üniversite emekçilerini, Eğitim Sen ve SES üyelerini, taşeron firma işçilerini, onların örgütlerini, özel üniversitelerde çalışanları ve akademik meslek derneklerini birlikte tartışmaya, sorunları anlamaya ve mücadele olanaklarını genişletmeye çağırıyoruz.

Çalıştayın programı şöyle:

10.00 Açılış

10.30-11:15 Boğaziçi Üniversitesi Taşeron İzleme Kurulu Deneyimi

11:15-11:30 Ara

11:30-12:15 Koç Üniversitesi Taşeron İzleme Kurulu Deneyimi

12.15-13:00 Yemek Arası

13:00-14:00 Taşeron İzleme Kurulları Üzerine Tartışma

14:00-14:15 Ara

14.15-15:15 Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Örgütlenme Deneyimi

15.15-15:30 Ara

15:30-16:30 Taşeron Örgütlenmesi Üzerine Tartışma

16:30-16:45 Ara

16.45 Çalıştayın sonuçlarının toparlanması ve sonuç birdirgesi için komite oluşturulması

17:30 Kapanış

 Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Şube

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Şube

eg2

Bulunduğu kategori : Emek

Yazar hakkında