güvenlik-sen: direnen ömür tekin kazandı -

31 Aralık 2013’te Çankaya Belediyesi’nde Düzey Koruma Güvenlik Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. Bünyesinde özel güvenlik işçisi olarak çalışan Güvenlik-Sen Ankara temsilcisi Ömür Tekin hiç bir gerekçe gösterilmeksizin işinten çıkarılmıştı. Ömür Tekin, 14 Ocak günü düzenlediğimiz basın açıklaması ile süresiz direnişe geçtiğini duyurduğu günden bu yana 141 günü geride bıraktı. Yasalarla güvence altına alınmış sendikaya üye olma ve sendikal faaliyet yürütme hakları ve bu hakların engellenmesine dair cezai yaptırımların fiiliyatta hiç bir şekilde uygulanamamasının birincil sorumlusu devlet ve yürüttüğü politikalardır.

Bugün Çankaya Belediyesinden işe geri iade sözü alarak direnişimizi kazanımla sonlandırdık. Bu direniş aynı zamanda özel güvenlik sektöründeki ilk direniş olayıdır, ardından gelecek direnişlere örnek temsil edecek ve umut taşıyacaktır. Özellikle kazanıma ulaştığımız direnişlerde görüyoruz ki; işçiler için uygulanmayan yasa ve güvenceleri geri almaya, hakkımız olanı istemeye, prestijli konumlarda, lüks içinde yaşayan yöneticileri sesimizi dinletmek zorunda bırakmaya; işçinin cüreti,  örgütlülüğü olduğunda, bizler de muktediriz.

Yasaların işverenlerin çıkarı için düzenlenmesi  yetmiyormuş gibi, bu adeletsiz yasaların dahi uygulanmayışı, bir işçi sömürü düzeni yaratmaya devam edecek. Hepimizin içini acıtan Soma’da kaybedilen 301 işçi, bu yüzden kazaya değil, cinayete kurban gitmiştir.

Yasa çıkaranlar, sermayedarlar, muktedirler işçi sömürü düzenini ve örgütlü cinayetleri daha da geliştirebilmek için 30 Mayıs 2014 tarihinde Meclis’e sevk edilen “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı sunmuşlardır. Zaten taşeron işçinin hiç bir iş güvencesi bulunmuyorken, bu mevcut hakları daha kısıtlayan taslağın meclisten geçmesi, Türkiye’yi bir “Taşeron Cumhuriyeti”ne çevirecektir. Bütün iş yasaları, işçi hakkını belirleyen yasaların işçi sendikalarına danışılarak karara bağlanması gereklidir. Derhal bu yasa tasarısı geri çekilmeli ve işçi haklarını koruyan kapsamlı yasalar düzenlenmeli ve işçiyi sömüren, öldüren bu fiili durumlardan sorumlu kişiler istifa etmeli, sorumluluklarının hesabını vermelidir.

Bugün buradaki kazanımımız ile daha da inançlı olarak biliyoruz ki, işçinin cüreti,  örgütlülüğü olduğunda, bizler de muktediriz. Bütün işçileri örgütlenmeye ve bütün işçinin yanında, işçi mücadelesi yürüten sendikaları mücadelemizi hep beraber  daha güçlü örmeye çağırıyoruz.

DİRENE, DİRENE, KAZANACAĞIZ !

GEZİ’DEN, HOPA’YA, SELAM OLSUN SOMAYA VE DİRENENLERE !

BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM …!

Güvenlik-Sen Genel Merkezi

Bulunduğu kategori : Emek

Yazar hakkında