Darbeye hayır, gerçek demokrasi ancak halkın özgücüne dayanabilir! -

 

15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece Türkiye toplumu canlı yayında bir darbe girişimini izledi. Olan biteni anlamak, anlamlandırmak o kadar zor geldi ki komplo teorilerini seven bir toplum olarak her şeyi mizansen olarak yorumlamak oldukça revaç gördü. Böyle darbe mi olurdu?

Unutmayalım ki Türkiye tarihi “başarılı” darbeler kadar “başarısız” darbeler tarihidir de. Bir askeri müdahalenin kendi amaçları doğrultusunda başarılı olması üç şeye bağlıdır: 1) Darbeyi mümkün kılacak bir toplumsal, siyasal kriz ortamına; 2) iç ve dış toplumsal desteğe; 3) siyasal, askeri kapasiteye.

Türkiye uzun zamandır derin bir siyasal krizin içinde. Başlangıç olarak da tüm Türkiye solu da bunu farklı biçimlerde uzun zamandır tarif ve tahlil etmekteyiz. 7 Haziran sonrası devreye konulan savaş stratejisinin derinleştirdiği bu krizin yol açabileceği sonuçlardan biri olarak bir askeri müdahale de uzun zamandır bu tahlillerin öngördüğü, olası bulduğu bir şeydi. Zamanlamasına dair böyle bir öngörü ise elbette yoktu.

Bu gece ordu içinde bir cunta askeri müdahaleye kalkışmıştır. Ancak bunu yaparken derin siyasal kriz ortamının iç ve dış toplumsal desteğe ve gerekli kapasiteye otomatik olarak yol açacağını varsaymış ve yanılmıştır. Kısa süre içinde ordu içinden (Deniz Kuvvetleri Komutanı, 1. Ordu Komutanı, Özel Kuvvetler Komutanı), tüm siyasal partilerden, sermaye örgütlerinden (TÜSİAD, TOBB) ve durumu anlar anlamaz uluslararası güçlerden darbe girişimi karşısında net açıklamalar gelmiştir. Mizansen olduğu için değil, kapasitesi zayıf olduğu için sivil hükümet temsilcileri yayına rahat rahat devam eden tv kanallarından direniş çağrısı yapabilmiştir.

AKP iktidarının bundan sonraki süreçte bu darbe girişimini kendisi için çok önemli bir siyasi sermayeye dönüştürme ihtimali ve bir yeni otoriterleşme hamlesinin mazereti kılma olasılığı, darbe konusunda hiçbir tereddüde yol açmamalı. Savaşın, darbenin dahil her şeyin canlı yayında gözümüzün önünde seyirlik hale geldiği bu devirde kaynağı asker veya sivil olsun baskıcı rejimlerin hepsinin panzehiri gerçek demokrasidir. Gerçek demokrasi halkın özgücüne dayanabilir başka da bir şeye değil.

Darbe girişimi, mevcut karanlığı daha da zifiri hale getirmekten başka bir şeye yaramayacaktır. Otoriter kayışın, otokratik yönelişin, demokrasinin ayaklar altına alınışının panzehiri tanklar olamaz. Antidemokratik bir iktidarı hedef alsa da meclisi bombalayacak kadar pervasızlaşan darbe girişimine tavizsiz bir biçimde karşı olmalıyız. Darbecilere, cunta girişimlerine amasız ve fakatsız bir şekilde hayır demek gerekir.

Başlangıç, 16 Temmuz 2016

Bulunduğu kategori : Başlangıç Yazıları

Yazar hakkında

İlgili Yazılar