Cerattepe direnişi

Cerattepe’nin maden alanına dönüştürülmesi girişimi karşısında Artvin’de başlayan direnişle ilgili olarak, direniş alanındaki arkadaşlarımız Yavuz Yenigün ve Ertuğrul Çelik ile görüştük.

Dün ne oldu?

İnsanlar bu doğa talanına bir dur demek için ülkenin değişik yerlerinden buraya doğru yola çıktılar. Yollarda defalarca yapılan GBT kontrolleriyle insanlar bıktırılmaya, geciktirilmeye çalışıldılar. Artvin’de büyük bir mitingden sonra Cerattepe’ye tekrardan çıkma planları yapılmıştı. Bu planı bildikleri için, bazı otobüsleri 10-15 kez durdurarak ilçelerde GBT kontrolleri yapıldı. Hopa’nın hemen üstünde, Cankurtaran bölgesinde, yaklaşık 300 kişi Artvin’e gitmek isterken gazlı bir polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldılar. Hopa’da her daim eylemler söz konusu oluyor, işte yollar devamlı kesiliyor. Devlet iyi niyetinden değil, Hopa’da kazanılmış bir güç olduğu için buraya her daim müdahale edemiyor ama yapabildiği yerlerde bu tür müdahaleler yapıyor.

Siyasi bağlantılarla birlikte düşündüğümüzde, Cengiz İnşaat’ın Artvin’e olan bu ilgisinin nedeni ne peki?

Cengiz İnşaat 90’ların sonunda başlayan, esas olarak da Sahil Yolu projesiyle sermayesini büyüten bir şirket. Yani AKP döneminin şirketlerinden esasen. Eti-Bakır, Eti-Alüminyum’dan tut, 3. Hava Limanı’na kadar birçok özelleştirme ve ihaleyi AKP döneminde aldı. AKPile holdingleşen bir şirket. Artvin’de maden açısından büyük bir kazanç var. Bütün Artvinliler’in bir olup madene karşı çıkmalarına rağmen, çevre illerden de polis getirip Artvin’i ablukaya almalarının arkasında hem bu var hem de AKP’nin tüm muhalifleri bastırma kaygısı var. Artvin’deki bu karşı çıkışın bu şekilde bastırılması, AKP’nin Sur’da, Cizre’de, bütün Kürdistan’da uyguladığı sindirme, hizaya getirme politikasından bağımsız değil.

Bu bölgede HES’lere, derelerin satılmasına, çayda kotaya karşı uzun bir süredir mücadeleler sürüyor. Bir mücadele çizgisi, deneyimi, birikimi söz konusu. Hopa’da Güneşli köyünde yapılmaya çalışıldı, orda izin verilmedi, ama sadece Hopa’da değil, Şavşat’ta da yaptırılmadı HES. ÇED raporlarının incelenmesi sırasında halkın gelip müdahale etmesi ve o kişileri oradan kovmaları önemli işlerdi. Metin Hoca’yı kaybettiğimiz o direnişin ortaya çıkardığı güç, tüm bunlar tabi bu bölgede tarihsel olarak sol, devrimci çizginin tarihsel birikiminin olması, o çizginin kesintisiz bir şekilde sürdürülmüş olmasıyla da ilgili. Bu anlamda bir toplumsal dayanağı var bu işlerin.

Bu toplumsal hareket süreci içerisinde insanlar bu işin siyasetle bağını kurabildiler mi?

Tabi, burada da “bu işe siyaset karıştırmayalım, hükümetle ile ne ilişkisi var, Cengiz İnşaat yapıyor bunu” diye bir tepki söz konusuydu. Ama şimdi Artvin’de konuşan insanlar şöyle bir şey söylüyorlar artık: “Biz polise yemeğimizi yediriyorduk, abimizden, kardeşimizden ayırt etmiyorduk ama şimdi bana gaz sıkıyor.” Şimdi devletin polisi Cengiz İnşaat madenden kar edebilsin diye seferber olmuş durumda. O zaman buradakiler de görüyor tabi bu durumu, teorik olarak olmasa bile pratikte bu ilişkinin farkına varıyor. Gençler ilk başta “polise kalkan eller kırılır” sloganları atarken şimdi doğrudan kalkanına da saldırabiliyor, taş da atabiliyor.

CHP milletvekili bu işler sırasında “burası Sur, Cizre değil” diye bir laf etti. Buradaki insanların Sur’a, Cizre’ye bakış açılarında bir değişiklik oldu mu bu süreçte? Kendileri ile orası arasında bir özdeşlik kurabiliyorlar mı?

Daha o aşamaya geldiğini düşünmüyorum ama şunlar oluyor örneğin, 19 yaşındaki bir genç, ilk oyunu gitmiş AKP’ye vermiş, şimdi diyor ki “elim kırılsaydı da vermeseydim.” Ya da polislere doğru “gerçek vatan hainleri sizlersiniz” diyebiliyor. Artvin’de insanlar o madenle birlikte Artvin’in ortadan kalkacağını gördüler. 90’lardan sonra Yeşil Artvin Derneği orda gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. Maden çevresinin haritasını çıkarmış ve bütün Artvin ve çevresini kapsıyor o harita. Panellerle, sohbetlerle Artvin halkına bunu anlatmayı başarmışlar. Sıradan bir dernek Yeşil Artvin Derneği ama bunu başarmış. Gidin konuşun Artvin halkıyla, 7’den 70’e hepsi biliyor madenin Artvin’e neler yapacağını. AKP hükümeti buradan doğacak güçlü tepkiyi görmüyor. Soldan kaynaklanacak, daha ufak direnişler bekliyorlardı. Fakat Artvin halkı madenden sadece şirketlerin kar edeceğini gördü, bunu biliyor. Hayvancılık zaten bitirildi, yaylacılık işleri oluyordu, bunun onu da bitireceğini gördüler. Dahası Artvin’in taşınması söz konusu edildi. Artvin’in karşı tarafı var, biraz daha düzlük bir alan, Artvin’in oraya taşınması gündeme geldi ve insanlar anladılar bunu. Artvin halkı kavradı meseleyi ve bilinçli bir tepki verdi.

CHP milletvekili Bayraktutan’ın yaptıkları ise tam bir popülizm ve şarlatanlık. Cengiz Holdin şantiyesini kurduktan sonra tası tarağı topladı gitti Ankara’ya. Millet yuhaladı orada en son konuşmasında da. İnşaatın oradaki direniş çadırının sökülmesinde, açlık grevine yattığını söyleyip tiyatro oynayarak insanların aşağıya, Valilik’in önüne çekilmesinde bizzat sorumludur. Orada sınırlı sayıda insan kalınca oraya yerleşebildi polis, jandarma. Zaten o olduktan sonra da en son konuşmasında insanlar yuhaladı, o da tası tarağı topladı gitti.

Burada 12 Eylül’den sonra ciddi bir milliyetçilik çalışması yapıldı. Sadece bu değil, buranın solcusunda, devrimcisinde de bu meseleye ilgi, bir bakış geliştirme azdır. Ama şimdi insanlar görüyor ve öğreniyor. Yollara hendek kazdı burada gençler. Nereden görüyor, öğreniyorlar bunu? Orayı görerek öğreniyor. Bütün direniş biçimleri birbirine bakar, etkilenir. Birbirlerinden steril direnişler söz konusu olamaz.

Bu iş nasıl devam eder? Artvin’e, Cerattepe’ye giriş zor. Halkın yönelimi ne?

Sadece Cerattepe üzerinden yürüyeceğini düşünmüyorum ben. Son dönem bir sürü şeye, elektriğe örneğin gelen zamlar var, sel felaketinden sonraki zararlar devlet tarafından karşılanmadı, hala açık kanallar var, bir sürü pislik saçan yerler var, çocuklar hastalanıyor, Cerattepe’yi bu tip sorunlarla birlikte işlemeyi düşünüyoruz. Bütünlüklü, demokrasi mücadelesine çizgiyi büken, Cerattepe’yi, Kürt sorununu çubuğu büken toplu basın açıklamaları, eylemliliklerle bir süreç yürüyecektir.

 

Bulunduğu kategori : Kızıl-Yeşil