Bir Adım Daha kampanyası yola çıktı -

Yaklaşan seçimlerde bağımsız bir çalışma ile HDP ve Demirtaş’a oy istemek amacıyla yola çıkan Bir Adım Daha inisiyatifi, 14 Mayıs akşamı Kadıköy Süreyya Operası önünde yapılan basın açıklamasıyla başladı.

Açıklamada, “Tek adam rejimine karşı, çoğulcu ve demokratik bir ülke için barajları aşalım, HDP ve Demirtaş’a oy verelim” vurgusu öne çıktı. HDP’nin parçası olmayan solun politik-örgütsel bağımsızlığını muhafaza ederek seçimde HDP’yi aktif bir biçimde desteklemesinin önemi ifade edildi. Öte yandan basın açıklamasında, şiddetli bir kıyımla karşı karşıya olan Filistin halkıyla dayanışma amacıyla sloganlar da atıldı. Açıklamanın ardından Kadıköy çarşıda kitlesel bildiri dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Tek adam rejimine karşı, Çoğulcu ve demokratik bir ülke için Barajları aşalım, HDP ve Demirtaş’a oy verelim

Bir kez daha, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bir seçim süreci ile karşı karşıyayız.

24 Haziran ve ötesinde Türkiye, ya tek adam, tek toplum manasına gelen ‘başkanlık rejimine’ geçiş yolunu açacak ya da çoğulcu, demokratik, parlamentonun işlediği bir siyasal yaşam için olanakların hala tükenmediğini gösterecektir.

İktidar bugün, devlet imkânlarının seferber edildiği, medyanın tek tipleştirildiği, muhalefetin susturulmaya çalışıldığı, seçilmiş parti başkanlarının siyasi rehin olarak tutulduğu koşullarda, dün ‘faşistler’ dediği MHP’den medet umarak oluşturduğu ‘milli ve yerli’ koalisyonu ile krizden çıkış olanağı aramaktadır. Her geçen gün güç kaybeden iktidar, sokağı baskılamasının yanı sıra, baskın seçim ile de sandıkta itibarını düzeltmeyi murat etmektedir.

HDP ise üzerindeki büyük baskıya ve fiili olarak siyaset dışına itilmeye çalışılmasına karşı demokrasi mücadelesi içerisindeki aktif pozisyonunu korumaktadır.

Gerçekliğin sıkça hapsedildiği şu günlerde, HDP’nin önümüzde Ağrı Dağı kadar gerçek duran adaletsiz yüzde 10 barajına takılmasının yaratacağı sonuçları da değerlendirdiğimizde diyoruz ki:

24 Haziran 2018 seçimlerinde,

BİR KEZ DAHA DEMİRTAŞ, BİR KEZ DAHA HDP!

Bizler, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Demirtaş ve HDP ile bir kez daha “etkin, bağımsız bir dayanışma çalışması” yürütmek gerektiğine inanıyoruz.

HDP’nin parçası olmayan solun politik-örgütsel bağımsızlığını muhafaza ederek; seçimde HDP’yi aktif bir biçimde desteklerken sandığı sokağa doğru bükecek, son dönemin toplumsal mücadelelerinin bakiyesini mümkün mertebe harekete geçirecek, kararların mecliste alındığı, seçimler sonrasını da gözeten çoğulcu, etkin ve bağımsız bir seçim çalışması hedefliyoruz.

2018 seçimlerinde vereceğimiz oyu düşünürken:

Türkiye ve Ortadoğu’nun geleceğinin de oylanacağını,
Baskı ve devlet terörü yasaları ile güçlendirilmiş bir “Erdoğan için başkanlık sistemine” geçilecek olduğunu,
Tek adam rejimiyle, yasal düzenlemelerin tek elden çıkarak TBMM’nin yani vekaleten Türkiye’yi temsil eden tüm bileşenlerin yok hükmünde olacağını,
Sahte rakamlarla manipüle edilen ekonomik çöküşün daha da derinleşeceğini aklımızdan çıkartmamalıyız.
Bu nedenlerle, halkın hâkimiyetini sağlama yolunda;

Demirtaş ve HDP’ye omuz vererek bağımsız bir seçim çalışması yürütmek isteyen herkesi, bir kez daha BARAJI YIKMAK üzere ortak bir kampanya etrafında birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Halk hâkimiyetini savunmak için!
Her türlü ayrımcılığa karşı, eşit yurttaşlığı yükseltmek için!
TBMM’de çıkarılan faşizan yasalarla tahrip edilen hak ve hukuk yollarını yeniden tesis etmek için!
Bilimsel, eşit, laik, parasız, anadilinde eğitim talebini daha güçlü dile getirebilmek için!
İktidarın beslediği cinsiyetçi anlayışın her gün kadın cinayetlerine sebep olmaması için!
Din simsarı cemaatlerin avuçlarına devlet eliyle bırakılan çocukların maruz kaldıkları her türlü istismara karşı yaşam haklarını savunmak için!
Kentlerimizi, meydanlarımızı, parklarımızı, derelerimizi kısacası yaşamı ve yaşam alanlarımızı daha güçlü savunabilmek için!
Sermaye sahiplerinin çıkarları doğrultusunda işçilerin grev hakkını elinden alan, KHK’lar ile eğitim kurumlarındaki nitelikli insan sayısını sıfırlayan, sokağa yönelen her türlü mücadelenin üzerine karabasan gibi çöken OHAL rejimine son vermek için!
Sömürü düzenine karşı eşitlik mücadelesinin yükseltilmesi; işsizlik, yoksulluk, taşeronlaşma, iş cinayetleri ve güvencesiz çalıştırılmaya karşı mücadelelerin büyütülmesi için!
Barış kelimesinin dahi tahammül dışı olduğu bu günlerde, nihai barışa giden yolun taşlarını örmek için!
Oylarımız HDP’ye ve Demirtaş’a.

 

http://www.biradimdaha.biz/2018/05/13/bir-adim-daha/

Bulunduğu kategori : Dâhiliye

Yazar hakkında