BAUEN işçileriyle uluslararası dayanışma -

Buenos Aires’in tam göbeğinde 20 katlı bir otel var: BAUEN. Otel tam 13 yıldır fiilen işçi özyönetimi altında işletiliyor.

BAUEN akla gelecek her tür dayanışma etkinliği, kültürel aktivite ve muhalif toplantıya evsahipliği yapıyor. Otelin devlet tarafından kamulaştırılmasını ve 130 çalışandan oluşan işçi kooperatifine yasal olarak devredilmesini öngören yasa, 30 Kasım’da Arjantin kongresinde kabul edilmişti. Ancak ülkenin sağcı devlet başkanı Mauricio Macri yasayı veto etti. BAUEN bir kez daha tahliye tehdidiyle karşı karşıya.

Kongrenin vetoyu reddedip yasayı tekrar onaylaması için, Hotel BAUEN işçileri uluslararası bir kampanya yapıyor. Kampanya metninin Türkçe’sini paylaşıyoruz; sizler de dayanışma için imzanızı gönderebilirsiniz.

*

BAUEN İŞÇİLERİYLE DAYANIŞMA İÇİN ULUSLARARASI KAMPANYA

Buenos Aires’in merkezinde bulunan Hotel BAUEN’i, işçi özyönetimi altında kamulaştırmayı öngören yasa, Arjantin devlet başkanı Macri tarafından veto edildi. Arjantin Kongresi’nden yasayı tekrar onaylamasını talep ediyoruz.

Hotel BAUEN’in, 14 yıldır bu uğurda mücadele yürüten işçi kooperatifi lehine kamulaştırılmasını öngören tasarı, 30 Kasım 2016’da Arjantin Senatosu’nca onaylanmıştı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber, hem oteldeki işçi özyönetimi güçlenmiş, hem de adalet yerini bulmuştu. Zira, otelin eski patronları binayı 1976-83 yıllarının kanlı askeri diktatörlüğü sırasında aldıkları bir devlet kredisiyle kurmuş ve krediyi hiçbir zaman geri ödememişti. Ayrıca, Arjantin’de ve dünyada işçi özyönetiminin sembollerinden biri haline gelen otelde toplumsal bir perspektifle düzenlenen kültürel faaliyet ve dayanışma etkinliklerinin zemini güçlenmişti. Ancak Arjantin devlet başkanı Mauricio Macri, işçi kooperatifinin topluma sağladığı faydaları inkar eden yanıltıcı argümanlarla yasayı veto etti; böylece hem kamunun parasını geri alma imkanını geri çevirdi hem de 130 aileyi işsizlik tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. Arjantinli senatör ve vekillerden, bu vetoyu reddetmelerini ve BAUEN’i kamulaştırma yasasını tekrar onaylamalarını talep ediyoruz. Bu sayede, tarihi adaletsizlik giderilecek, oteldeki işçi özyönetiminin tasfiye edilmesi engellenecek ve demokrasi güçlenecektir.

Arjantin’de işçilerin el koyup özyönetim altına aldığı yüzlerce işletme arasında, Hotel BAUEN büyük sembolik öneme sahip. Eski patronları oteli 2001 yılı sonlarında hilekar bir manevrayla kapattı ve tüm işçileri sokağa attı: Buenos Aires’in göbeğinde bulunan 20 katlı dev bina bir yıldan uzun süre boş kaldıktan sonra, eski çalışanlarından bir kısmı 21 Mart 2003 tarihinde binayı işgal etti. Özyönetim süreci bu şekilde başladı ve 13 yıldır sürüyor; işçiler, dışarıdan finansal destek almadan, patronların terk ettiği oteli yeniden işletmeye açtı ve 130 kişiye istihdam sağladı. Ayrıca, geçmişte iktidarın yozlaşmasının sembolü olan bu otel, bugün toplumsal hareketler, sendikalar ve işçi örgütleri için bir toplantı ve dayanışma mekanına dönüştü. Otelde her yıl yüzlerce organizasyon ve toplantı düzenleniyor, akademik ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Ama BAUEN bir özyönetim sembolü olmakla da kalmıyor. Otelin kuruluş hikayesi, 1976-83 yıllarında Arjantin’i katliamlarla yöneten askeri diktatörlük ile ekonomik güç odakları arasındaki suç ortaklığı ve yozlaşmaya net bir örnek. BAUEN, 1978 dünya futbol kupasına yönelik olarak, bir devlet bankasından (BANADE) alınan ve asla geri ödenmeyen krediyle kuruldu. Son yasaya göre, bu kredi ve daha sonra alınan borçlar karşılığında devlet binayı kamulaştıracak; ve binanın yönetimini, istihdam ve topluma fayda sağlaması amacıyla, işçi kooperatifine bırakacaktı. Devlet başkanı Macri ise yasayı veto ederek, bu tarihsel telafi fırsatını ortadan kaldırdı, askeri diktatörlük dönemindeki ekonomik suçlara göz yumdu ve oteli yeniden işletmek amacıyla emek, çaba ve kaynaklarını seferber eden işçileri cezalandırdı.

Aşağıda imzası bulunan bizler, Hotel BAUEN işçileriyle dayanışma içindeyiz. Arjantinli senatör ve vekillerden, kamulaştırma yasasını bir kez daha onaylamalarını ve tüm dünyaya örnek teşkil eden bu işçi özyönetimi deneyiminin sürmesine olanak sağlamalarını talep ediyoruz.

Destek amaçlı imzalarınızı şu adrese gönderebilirsiniz:

solidaritybauencooperative@gmail.com

Bulunduğu kategori : Hariciye

Yazar hakkında