Basın Açıklaması: Bunu Siz İstediniz, Hodri Meydan! -

AKP Hükümeti, MESS ve Türk Metal  iş birliği halinde 15 bin işçiyle başlayan Birleşik Metal önderliğindeki grevi  “milli güvenliği bozucu nitelikte” olduğu gerekçesiyle iki ay erteledi.

Bizler biliyoruz ki milli güvenlik denen şey bir kural olarak patronların çıkarlarının güvenliğidir. Milli güvenlik, tarihin en büyük üçkâğıtçılığı ve hırsızlığı olarak sömürüsünün gizlenmesi, korunmasıdır. İşçiler devleti ve sermayeyi haklı olarak korkutuyorlar, çünkü artık asgari ücret sınırındaki ücretlerle, açlık-tokluk arasında gidip gelen bir yaşam biçimine artık riayet etmiyorlar, dayatılanı reddediyorlar. Devlet ve sermaye için yegâne “milli güvenlik” bu aşağılık çalışma koşulları içerisinde milyonların itirazsız bir biçimde çalışmasını güvence altına almaktır.

Örgütsüz hale getirilmiş işçiler, az sayıdaki örgütlü kesimleri aracılığıyla bu vahşi sömürüye karşı çıkıp, grev silahıyla vurunca sermaye için hayat karabasana dönüyor. İşte devlet ve yasa tam bu noktada devreye giriyor. Ama tüm üçkâğıtçılık, tüm sis perdesi de böylelikle aralanıyor. Gerçek açığa çıkıyor: Devlet de, yasa da patronlara ait.

Herkesi bu grev erteleme kararını, en önemlisi de karar altındaki imzaları okumaya çağırıyoruz. Hükümetiyle, cumhurbaşkanlığı makamıyla tüm bir siyasi iktidarın o kararın altına imza attığını göreceksiniz. Yıllardır “milli irade” diyerek demokrasiyi gasp edenlerin, bugün “milli güvenlik” adı altında işçinin grev hakkını gasp ettiklerini göreceksiniz. İşsizlik fonunun gaspıyla yapılan Kaçaksaray, işçileri  alınıp satılacak mala dönüştürmeyi hedefleyen “Kiralık İşçi Büroları”, kıdem tazminatını gasp etmeye yönelik senaryolar ve işte en son da Metal grevinin yasaklanması. Tüm bunlar baktığınızda “sağlam iradenin” işçi düşmanı bir sermaye iradesi olduğunu göreceksiniz.

O zaman görev bellidir: Ceberut sermaye iradesi karşısında demokratik bir işçi iradesi yaratmak. Sermayeye ve onun devletine “Hodri Meydan” demek.

Bugün için bu fırsat ve sorumluluk Birleşik Metal Sendikası’nın ve metal işçilerinin omuzlarındadır. Birleşik Metal Sendikası, sınıf hareketi içindeki geleneği itibarıyla bu tarihsel sorumluluğu üstenebilecek birikime ve örgütlüğe sahiptir. Bugün hep  birlikte Birleşik Metal’in grev ve direniş kararlılığını güçlendirmeye ihtiyaç vardır. Dağılma, bölünme korkusuyla sarsılan Metal Sanayicileri Sendikası’nın ve onun çetesi Türk-Metal’in paniğini artırmak için Birleşik Metal’i daha da büyütmeye ihtiyaç vardır. Umut-Sen Kolektifi olarak, tüm sendikaları ve emek yanlısı siyasetleri Birleşik Metal’le dayanışma içinde direnişi büyütmeye çağırıyoruz.

UMUTSEN

 

 

Bulunduğu kategori : Emek

Yazar hakkında

İlgili Yazılar