• Bir ittifakın (şimdilik) sonu…

  Bir hatırlatmayla başlayalım: Rejimin biçimiyle (parlamentarist) içeriği (şefçi) arasındaki çelişkiyi ikincisi lehine çözen ve dolayısıyla da son yılların kurumlar bunalımını sona

  Devamı ...
 • Kriz ve sol: Tepkiden harekete

  Piyasacı liberalizmin küstah zaferi çağına da içinden geçtiğimiz liberalizm sonrası fetret devrine de layıkıyla intibak edebilen siyasal iktidar, tarihinin belki de en derin bunalımıyla

  Devamı ...
 • Kriz ve sınıf savaşlarının sisi

    Daha ilk perdesine şahit olduğumuz kriz, sınıflar arası güç dengelerinin yeniden şekilleneceği bir belirsizlik sürecinin kapısını aralıyor. İktisadi buhran aşağıda

  Devamı ...
 • Fırtına yaklaşırken

  Türkiye’de hakim siyasal rejimi mümkün kılmış sınıfsal-sosyal güç dengelerinde devasa bir sarsıntının eşiğindeyiz. Krizin siyasal iktidarın manevra alanında ciddi bir daralmayı

  Devamı ...
 • Alarm Zili

    Zaten takatsiz ve darmadağın olmuş muhalefet saflarında, krizin yaratacağı sosyal tahribata karşı emeğiyle geçinenlerin acil talepleri odaklı bir karşı duruşun olanaklarını

  Devamı ...