Asgari ücret erimeye devam ediyor! -

Açlık sınırı: 1.857 TL
Yoksulluk sınırı: 7.155 TL
Asgari ücret: 1.603 TL

2018 yılı asgari ücret miktarı açıklandı.
Yeni asgari ücret 1603 lira oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Sarıeroğlu; “Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016’dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018’de de sürecek.” dedi.

2016’dan bugüne asgari ücretin macerasına baktığımızda ihsan edilenin büyüklüğüyle gözlerimiz kamaşıyor. Şimdi Euro bazında asgari ücretin üç yıllık serencamına bakalım:

– 2016 yılında 493 euro,
– 2017 yılında 432 euro
– 2018 yılında 352 euro

Bu manzaraya art arda yapılan zamlar, durmaksızın yükselen kiralar da eklendiğinde bu değişikliğin emekçiler için bir gerileme olduğu, sallantılı bir denge durumunun bile çok uzağında olduğumuz ortada. Kayıt dışı çalışanlar için fiili olarak böyle bir değişiklik yok zaten.

Ancak emek hareketi ve sosyalist solun içinde bulunduğu dağınık durum, bu güçsüz halimiz haklı ve doğru taleplerimizi inandırıcı kılamıyor. Türkiye sağının temel özelliklerinden olan ‘iş bitiricilik’, ‘icraatçılık’, taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla lgili KHK’da da örneğini görebileceğimiz üzere, “onlar konuşur, biz yaparız” tezini güçlendiriyor. Bizim gündemimizi işgal eden ve mücadelemizde çözümlerini somutlayamadığımız sorunlara yanıtı sınıf düşmanımız veriyor. Bizden alınanlar dahi bize verilenler olarak sahnelenebiliyor.

Bu icraatçılık karşısında işçilerin, emekçilerin kendi öz örgütlenmeleri, işçi demokrasisi gibi mefhumlar geniş kitleler nezdinde inandırıcı olmuyor. Ama bu inandırıcılık tam da bu öz örgütlenmelerin yaratılması ve güçlendirilmesiyle, bahsettiğimiz mefhumların birer mefhum olmaktan çıkıp toplumsal ve politik bir güç haline gelmesiyle oluşacak. Aksi takdirde gündemimizdeki her madde başkalarının bizim hakkımızda vereceği kararlarla şekillenmeye devam edecek.

Asgari ücreti kimler belirliyor?
Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Dünyada asgari ücret ne kadar?

İrlanda: 1.563 Euro : 7.100 TL
Malta: 736 Euro: 3.348 TL
Yunanistan: 684 Euro: 3.111 TL
Almanya: 1.498 Euro: 6.814 TL
Britanya: 1.397 Euro: 6.354 TL
Estonya: 470 Euro: 2.138 TL
Slovenya: 805 Euro: 3.661 TL
Türkiye: 352 Euro: 1604 TL

Bulunduğu kategori : Dâhiliye

Yazar hakkında