Ana hatlarıyla Batı’nın harikulade terörizmle mücadele stratejisi – Sebastian Budgen -

 

Şimdi bir geri adım atıp, Batı’nın harikulade terörizmle mücadele stratejisini gözden geçirmenin zamanı belki de. İşbu değerlendirmenin akabinde, Batı’nın tüm stratejik ve taktik tutarlılığını huşuyla yeniden seyre dalabiliriz:

  • Bombalama ve sivillerin rastgele katledilmesiyle, bombalama yaparak ve sivilleri rastgele katlederek savaş;
  • Temel yurttaşlık haklarına ve özgürlüklere yönelik saldırılara karşı, temel yurttaşlık haklarına ve özgürlüklere saldırılar düzenleyerek savaş;
  • Cihatçıların birbiriyle bağdaşmaz iki hasım kamp –İslâm ile Batı– algısını güçlendirme girişimleriyle, birbiriyle bağdaşmaz iki kamp, yani İslâm ve Batı kampları olduğu algısını güçlendirerek savaş;
  • Cihatçıların Batı’da gemi azıya almış bir İslâmofobi olduğu yolundaki propagandalarıyla, Batı’da gemi azıya almış İslâmofobiyi güçlendirerek savaş;
  • Siyasal İslâmın gerici bir formunun yaygınlaşmasıyla, siyasal İslâmın en gerici formlarının yaygınlaşmasında en çok payı olan devletlerle iş anlaşmaları yaparak ve siyasi ittifaklar kurarak savaş;
  • Batılı güçlerin sırf kendi çıkarlarının peşinde koşan yeni sömürgeci güçler gibi hareket ettiği algısıyla, en otoriter, kokuşmuş ve rüşvetçi devletleri yeni sömürgeci bir tarzda ve sırf kendi çıkarlarını gözetecek şekilde destekleyerek savaş;
  • IŞİD’in kendini Batılı güçlerle savaş halinde olan meşru bir devlet olarak yansıtmasıyla, Batılı güçlerin IŞİD adıyla bilinen bir devletle savaş halinde olduğunu ilân ederek savaş;
  • IŞİD’in Batı’nın sırf zevküsefaya, hedonist etkinliklere düşkünlüğün damgasını vurduğu çökmüş, ruhsuz ve projeden yoksun bir diyar olduğu propagandasıyla, zevküsefanın, hedonist etkinliklerin müdaafasını Batı’yı IŞİD’ten ayıran özellik olarak ortaya sürerek savaş;
  • Cihatçıların reformist İslâmcı akımların iktidara seçimler yoluyla gelebileceklerine inanmalarının naiflik olduğu yolundaki iddiasıyla, seçimle iktidara gelmiş reformist bir İslâmcı başkana karşı darbeyi destekleyerek savaş;
  • Radikal İslâmcıların, Batı’nın Filistinlilere reva görülen muameleye aldırış etmeksizin İsrail’e para ve silah yağdırmak suretiyle ona çifte standart uyguladığı argümanınından gücünü alan sahte anti-Siyonizmiyle, Filistinlere reva görülen muameleye aldırış etmeksizin İsrail’e para ve silah yağdırmak suretiyle çifte standart uygulamayı sürdürerek savaş.

Hal böyle iken, ne sorun çıkabilirdi ki zaten değil mi?

İngilizceden çeviren: Erkal Ünal

Sebastian Budgen, Verso yayınevi editörü ve Historical Materialism dergisi yayın kurulu üyesidir.

Bulunduğu kategori : Hariciye

Yazar hakkında

İlgili Yazılar