1 Mayıs’ta Türkiye İşçi Partisi’nde Buluşuyoruz! -

Dünya kapitalizmiyle beraber Türkiye kapitalizmi de uzun bir kriz sürecinin içinde. Yerel düzeylerde kendi özgünlüklerini barındırsa da kapitalizmin bu küresel krizi her yerde sınıfsal eşitsizliklerin, patriyarkal tahakkümün, ekolojik yıkımın ve ırkçılığın muazzam biçimde derinleşmesi olarak tezahür ediyor. Türkiye’deki kapitalist hegemonya krizi ve devlet krizi, tek adama dayalı otokratik bir yönetme biçimiyle ve her türlü baskı mekanizmasının devreye sokulmasıyla kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Müesses nizamın parlamenter muhalefeti ise kapitalizmin ve iktidar bloğunun restorasyonu projesini tek ufuk olarak sunuyor.

Türkiye’de işçi hareketinin ve devrimci sosyalist hareketin uzun on yıllara yayılan zayıflıkları ve eksiklikleri malum olmakla birlikte son yıllarda emek hareketinden Kürt hareketine, kadın ve LGBTİ+ hareketlerinden ekoloji hareketine kadar umut veren bir ivme de söz konusu.

Toplumsal mücadele alanlarının ve toplumsal hareketlerin güçlendirilmesi, anti-kapitalist, ekolojik, feminist bir hareketin inşası her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç olarak duruyor.

Kurulduğu günden itibaren bu ihtiyaca katkı sunmayı varlık sebebi olarak tarif etmiş Başlangıç Kolektifi olarak faaliyetlerimize son verdiğimizi sol sosyalist kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Türkiye İşçi Partisi’nin bu anlamda büyük bir imkânı ve potansiyeli barındırdığını düşünen Başlangıç Kolektifinin çoğunluğunun bundan sonraki mücadelesine Türkiye İşçi Partisi saflarında devam edeceğini duyuruyor ve tüm dostlarımızı ve yoldaşlarımızı 1 Mayıs’a TİP saflarında katılmaya davet ediyoruz.

Bulunduğu kategori : Uncategorized

Yazar hakkında